За Батак

„Три пъти огън те гори…
Един път чума те мори…
След всяка беда ти израстваше все по-хубаво,
по-китно…“

Димитър Фикиин

Съвременният град Батак е административен център на община, заемаща площ 677,2 кв.км от Баташката планина. Долината на река Стара река, в която той е разположен е с надморска височина 1036 м.. Релефът е планински, със средна надморска височина 1500м.. Родопите имат преходно разположение между умерено-континентален и средиземноморски климат. На надморската височина на Батак се изявяват характерните черти на планинския климат.

90 % от обширната територия на общината е заета от вековни гори (ела, бял бор и смърч), а в районите с по-ниска надморска височина са премесени с букови и дъбови гори, високопланински пасища, горски поляни и ливади. В Баташка планина се намират най-ценните масиви смърчови гори в България.

Макар да е втора по-големина в Пазарджишка област, селищата в община Батак са само три: гр. Батак, който е общински център и селата Нова махала и Фотиново.

Батак, общ изглед. Фото-архив ИМ-Батак.
Фото: Атанас Тинов

Батак се намира на 150 км. югоизточно от София и 66 км. югозападно от Пловдив. На юг от Батак се простира обширната местност “Беглика”, която продължава до прохода Камен дял. Това е изключително красива местност, през която минава Беглишката река и дава водите си на язовирите Голям и Малък Беглик. Природните дадености са предпоставка за развитието на ловен, риболовен, еко и селски туризъм, както и за лечение на респираторни заболявания.
В района на Батак се намират множество хотели, които разполагат и с рехабилитационни центрове.

На пространство от 3600 кв.км, което обхваща Баташката планина се простира Баташкият водносилов път. Toй е открит през 1959г. и представлява сложен хидротехнически и енергиен комплекс. В него се събират водите на 150 рекички и потоци. Колосалната водна каскада обхваща 3 голями язовира и 3 ВЕЦ с обща мощност 225 000 киловата. За повече от 50 г. е произвела милиарди киловатчаса електроенергия и е напоила хиляди декари плодородна земя.

BЕЦ „Батак” е първата в България подземна ВЕЦ. Язовирите “Батак”, Голям и Малък Беглик, “Широка поляна” и “Тошков чарк” се оформят като основни туристически локализации в Баташкия микрорайон, разположени от север на юг и с растяща надморска височина. Те са предпочитано място за запалени рибари.

На север от Батак се намира язовир “Батак”, който събира 310 млн.куб.м вода. Язовирът е дълъг 17 км и е широк 4км. На територията на общината са изградени още 4 язовира – Голям и Малък Беглик, Широка поляна и Тошков чарк. Общият капацитет на язовирите е над 8 млрд. куб.м.

Много са възможностите за краткотрайни излети в околностите на Батак през топлите дни на годината – язовирите Голям Беглик и Беглика, местността Широка поляна. Туристически маршрути могат да се организират до местностите Дженевра, Беглика, Петрово бърдо, до пещерата ”Снежанка” и Фотинския водопад. Ценителите на старини имат възможността да разгледат останките от тракийски, римски, византийски и славянски крепости, могили, мостове и други интересни археологически обекти в района. В околностите на Батак има 12 действащи параклиса.

Язовир „Батак“. Фото-архив ИМ-Батак
Фото: Петър Пейчинов

Природна забележителност: Фотински водопади, Фото-архив ИМ- Батак.
Фото: Петър Пейчинов

В Баташка планина са разположени 2 биосферни резерватаДупката и Беглика с обща площ 2653ха. Под егидата на ЮНЕСКО е резерватът “ДУПКАТА”. Те са природни феномени от национално и световно значение на растителни и животински видове.

Обособени са 10 защитени местности с обща площ 1850.4ха. Най-голяма е Баташки Снежник – 1054ха.
Природните дадености (ненарушената природна среда, разнообразен ландшафт, наличието на резервати, природни забележителности, водни ресурси, разнообразна флора и фауна) и самото местоположение на Батак са идеални условия за развитие на туризма във всичките му форми, както и за зимни и водни спортове.

Галерия