Ваканция в музея – лято 2024г.

                                                                               

Исторически музей-Батак организира провеждането на образователна програма  „Ваканция в музея“ – лято 2024г. Тя ще се проведе от 24 юни до 24 юли 2024г. Предназначена е за деца от 7 до 13 годишна възраст.

Занятията са само сутрин от 9.30 до 12.30 часа, всеки делничен ден от понеделник до петък.

Програмата включва разнообразни по теми дейности и занятия, организирани и провеждани от музейния педагог и музейните специалисти. Всяко занятие е с различна продължителност, в рамките на посочения времеви интервал. Провеждат се по предварително утвърдена план-програма от директора на ИМ-Батак, която се публикува на сайта на музея, на адрес www.museumbatak.com.

Целта на програмата е запознаване с богатото културно-историческо наследство и природни дадености на Батак и региона, чрез включване в образователни игри, практически дейности, състезания и различни забавно – развлекателни форми за разгръщане творческия потенциал на личността.

Записването  за участие се осъществява чрез попълване от родителите на заявление-декларация за информирано съгласие по образец. Заявлението-декларация може да се подаде на хартиен носител в музея или на електронната поща с адрес : mic_batak@abv.bg.

Краен срок за подаване на заявление – декларация – 21 юни 2024г.

Заявлението-декларация е публикувано на сайта на Исторически музей-Батак www.museumbatak.com/

Материалите за осъществяване на образователните задачи  са осигурени от музея. Такса участие – 4 лева на ден.

Екипът на Исторически музей – Батак ви желаем весела ваканция и ви очакваме, заедно да изживеем един незабравим месец в музейния комплекс!

Телефони за контакти:

03553 2026, 03553 2339 и 0879942952