Кръст – Енколпион

Експонат на месец юли 2024 г.

Експонат на месец юли е кръст – енколпион, бронз, XIII-XIV в. Той е с лаповидна форма и се състои от две части, свързани с шарнир. В горната част е запазена шарнирната поставка за окачане, която има триъгълна форма, завършваща с биконично уширение с три изпъкнали ръба. Вътрешно кръстното пространство и на двете части е разделено на пет сегмента, независими един от друг. Централният сегмент има форма на кръст с издължено вертикално рамо и четири кръгли сегмента.

Страна „А”: Централното изображение е разпятие Христово. Над главата на Исус е локализирано мястото на надписа „Исус Христос победител”. Под краката му е локализирано мястото на втория текст: „Исус Христос – цар юдейски”. Формата на кръста с изображението на разпятието е капковидна. На всяко от рамената е долепен кръгъл медальон, който придава лапатовидна форма на кръста. Всеки от тях е обрамчен с псевдо гранулация, а вътре е вписано релефно изображение на един от евангелистите. Изображенията са бюстови и в анфас. Изключение прави бюста в ляво, който е в профил. В долната си част страна „А” на кръста завършва с мъжка шарнирна сглобка.

Страна „Б”: Повтаря описанието на страна „А”. Централното изображение в кръста е Богородица в цял ръст надясно с младенеца на ръце. Над главата ѝ в шестограмно поле има тънък графит – надпис. От лявата страна на кръста зад изображението има отвор. В долната си част страна „Б” завършва с „женска” шарнирна сглобка.

Днес този експонат може да се види в експозицията на Исторически музей- Батак.