Казан, мед, 1907 г.

Експонат на месец февруари 2023 г.

Медникарството е старинен занаят, който бележи най-големия си разцвет през XIX в. Майсторите медникари изработват съдове за бита – менци, котли, казани, тенджери, тасове, сахани, тигани и други.

Във фонда на Исторически музей – Батак се съхраняват 213 медни съдове, от тях 145 са с надписи.

Според надписите си те могат да се разделят на четири групи:

1. Съдове с надписи, подарявани при определен повод: например по време на сватба на младоженците задължително се подаряват медни съдове – бакъри и сахани с разнообразни форми и украса и най – вече надписи върху тях от кого и за кого е дадения съд.

2. Съдове с надписи, показващи собственика. По този начин надписаните съдове с името на собственика в миналото лесно се разпознават и могат да се върнат. Тогава хората не разполагат с голямо количество посуда, за да посрещат много гости по време на сватби, кръщенета и други събития и заемат посуда от съселяните си. Благодарение на тези надписи по съдовете може лесно да ги върнат на собственика.

3. Медни съдове фабрична изработка.

4. Съдове с името на майстора.

Експонат на месец февруари е казан изработен от мед. Към дъното, което е заоблено казанът се разширява. Има две дръжки прикачени към масивни халки поставени от външната страна и надпис: „ Митра Д. Паунова 1907 г.”. Дарен на Исторически музей-Батак от Георги Василев Сираков.

Днес този експонат може да се види в Балинова къща- етнографска експозиция на Исторически музей- Батак.