Юбилейна книга за априлското възстание 1876

Фототипното издание на Юбилейната книга от 1926 г., посветено на 145 та годишнина от Априлската епопея и 95 години от учредяването на Комитета за увековечаване делата на борците от Априлското въстание през 1876 г., ни поднася по своеобразен начин революционно-романтичните събития от преди век и половина. Наричаме тази юбилейна книга малка бибилия, защото както в светите писания, евангелистите представят по свой начин събитията около разпятието и възкресението Христово, така и тук съставителите й от онова време Иван Йеремиев, Георги Манчев, Никола Петлешков, Никола Лабов, Данийл Юруков, Христо Пъртъчев, Борис Гюлеметов и др. от свое полезрение представят събитията в Брациговски въстанически пункт през всичките 16 дни на геройство и плам.

На страниците на юбилейната книга са засегнати важни теми като уникалната отбрана на Брациговски въстанически пункт, неизнесени факти за брациговския апостол – Васил Петлешков, за ролята и участието на жената – брациговка в Априлското въстание. Поместени са малко известни литературни произведения на наши творци за славно Брацигово, както и художествени произведения на наши класици за Брацигово.

И нещо наистина уникално, на страниците на юбилейната книга от 1926 година е съхранен Химнът на Брацигово по текст на Любомир Бобевски и музика на Димитър Генев.

Уникалното е, че освен текста е публикуван и нотния лист с музиката на химна, предназначен за смесен хор по изискването на авторите му.

Код: 1011 Категории: ,