Въстанието и клането в Батак

Допълнителна информация

Автор

Англел Горанов /Бойчо/

14,00 лв.

Историческият очерк „Въстанието и клането в Батак” е отпечатан за пръв път през 1892 г. в Пловдив.
Кой е автора на историческия очерк?
Ангел Горанов е роден през 1858 г. и е потомък на видния баташки Хаджигорев род. Баща му Петър Горанов (1829-1925) е Главен воевода на въстанието в Батак през Април 1876г. Майката –Марга Горанова, е дъщеря на известния и уважаван в селището Ангел Кавлаков, който загива трагично с цялото си семейство в м. Беглишките хармани в дните на Баташкото клане.
През 1876 г. Ангел П. Горанов е ученик в VІ клас на Пловдивското мъжко училище. На паметното заседание в ноща на 21 срещу 22 април 1876г. – нощта, в която Батак въстава, е избран Военен революционен съвет. Длъжността секретар при съвета е възложена на младия Ангел Петров Горанов. Той наистина е очевидец на събитията , а до известна степен – и участник в тях. След Освобождението А. Горанов заема постове в администрацията и съдебната система, занимава се с политическа дейност и журналистика. Автор е на един от първите български романи „Жертви на предразсъдъка”, както и на учебници. Насърчаван и подпомаган от бележития възрожденец, колос в книгоиздаването и културния живот на Пловдив - Драган Манчов (родом от Батак), Ангел Горанов издава книгата си в Пловдив под псевдонима Бойчо.
Книгата на Бойчо се търси и до днес от хилядите посетители на Исторически музей-Батак, от любителите на историческата литература за българското Възраждане. Посветена на паметно събитие, написана с непринудена простота, събрала в богата и жива картина история, поминък, бит, нрави, обичаи и душевност, възторга от свободата и ужаса на геноцида, книгата на Бойчо си остава свидетелство, че свободата на България се ражда през кръв и пожари.
Приложеният откъс е текст, подготвен по изданието: Бойчо. Въстанието и клането в Батак (исторически очерк), Пловдив, 2007г. © съвременна редакция — Православна беседа, по едноименното издание, Пловдив 1892 г. — фототипно издаден от «Културно-просветно сдружение „Възраждане на град Батак“» и Университетско издателство «Св. Климент Охридски», София. 1991.
За улеснение и по-голяма яснота архаичният правопис бе осъвременен, а редакторските бележки внасят уточнения по съвременното научно състояние на някои от третираните от автора въпроси, доизяснявайки отделни текстове и пр.

Код: 1006 Категории: ,