Известия на ИМ-Батак – Том ІІ, „Историческото богатство на община Батак”

През месец август 2008 г., излезе от печат Сборника „Историческото богатство на община Батак” - Известия на ИМ-Батак, том ІІ, включващ в съдържанието си научни статии и съобщения от всички изследователски направления в музея: Археология и нумизматика, История, Етнография, Нова и най-нова история. В справочния раздел може да се намери отговор на най-често задаваните въпроси от нашата музейна публика, от ученици и учители, научни работници и пр. Читателят научава за образователните програми на музея и събитията от Традиционния месец на КИН , организиран ежегодно от ИМ-Батак.

Код: 1008 Категории: ,