Промо

История на въстанието в Батак 1876г.

Допълнителна информация

Автор

Йордан Венедиков

18,00 лв.

Новото издание на ИМ-Батак на книгата "История на въстанието в Батак 1876г." на автора Йордан Венедиков вече е налично в информационния център на музея в Батак.
Преиздаването на книгата се посвещава на 140 години Априлска епопея –Батак и 60 години организирано музейно дело в Батак.
Книгата е добре позната през ХХ век, но превърнала се отдавна в библиографска рядкост, все по-често се търси от хилядитепосетители на Исторически музей-Батак, от любителите на историческото четиво, от изследователите на миналите времена и културното ни наследство.
Запазвайки езика на автора максимално близко до първообраза на текста, за улеснение и по-голяма яснота, архаичният правопис е осъвременен, а редакторските бележки внасят уточнения по съвременното научно състояние на някои от третираните от автора въпроси, доизясняват отделни текстове, изправят погрешни дати, имена на споменати селища и пр..
Мотивът за осъвремененото издание на изследователския труд на историкът Йордан Венедиков е да дадем възможност на съвременния читател да се запознае с историята на организацията, хода и потушаването на въстанието на българите най-вече в ІV-ти революционен окръг и в Батак. Книгата дава възможност на съвременника ни сам да намери отговор на въпросите: Мит ли са кланетата в Батак? Защо Батак е Голготата на Априлското въстание 1876г.–сочено за връх в национално-освободителното движение на българите? Защо, за повече от век, Батак стана символ на трагедията на българите, чийто порив за свобода е жестоко смазан от една деспотична държава? Защо именно в Батак е събрана духовната сила на един цял народ, доказал на света що е воля за свобода ?

Код: 1004 Категории: ,