Памет и креативност – нови предизвикателства, нови възможности

Източник на финансиране е МЗ. Проектът е за закупуване на 40 броя диктофони, преводи на беседата на английски, немски, френски испански и руски. Създаване на звукови файлове и запис на файловете на пет езика на диктофоните, закупуване на три броя активни тонколони за трите обекта на комплекса за озвучаване на събития, както и 55 снап рамки за поставяне на табла в тях, 3 броя UPS и 1 монитор.

Обща стойност на проекта – 15 765 лева.