Община Батак, Исторически музей- Батак и Народно читалище „4-ти май-1897“-гр. Батак
OБЯВЯВАТ
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „Горице ситна, зелена…“
посветен на Седмицата на гората
и на Празници на детската книга и изкуствата за деца
I. Цели на конкурса:
• Стимулиране творческите способности на участниците в конкурса
• Идеи за съхраняване на зеленото богатство на страната ни и защо е важно да пазим гората чиста.
• Провокиране интерес към нуждата от залесявания и отговорно ползване на горските ресурси.
• Обогатяване на знанията на децата за резерватите на територията на община Батак, билките и защитените видове растения и животни.
• Възпитаване чувство на национална гордост и самочувствие заради безценните флора и фауна в Баташка планина.
II. Участници: Ученици от учебните заведения на територията на Община Батак
Допускат се индивидуално и групово участие в следните възрастови групи:
I-IV клас V-VII клас VIII-XII клас
III. Регламент
Вдъхновени от зеленото богатство на страната ни, да покажем, че знаем как да пазим природата.
Приемат се рисунки, изпълнени в различни живописни и графични техники, както и компютърно-генерирани изображения. В дигитален вид да са представени във формат JPEG. Изпращането на дигиталните рисунки се извършва по електронен път на адрес museum_batak@abv.bg със следната добавена информация:
– заглавие
– трите имена на автора, населено място, училище, клас ,
– телефон за връзка, ел. поща и адрес
Всеки автор може да участва с максимум с 2 рисунки.
Рисунките могат да се представят и на адрес-гр. Батак, пл. Освобождение №3; Исторически музей-Батак; тел 035532026; 035532339
Участниците ще бъдат оценявани от компетентно жури. Всеки участник ще получи сертификат за участие. Отличените на първо, второ и трето място творби ще получат и предметни награди.
Резултатите от конкурса и победителите ще бъдат обявени на 05 април 2024г., от 18:00 часа в читалището.
Конкурсът се открива на 26.03.2024
Краят на конкурса настъпва в 17.00 часа на 03.04.2024г.
За допълнителна информация – на тел. 03553 2026 и 03553 2339
Автор на снимката: Иван Хаджиев