Исторически музей – Батак с одобрен проект към Национален фонд Култура!

Приятели, проектът на Исторически музей – Батак „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” е одобрен за финансиране от НФ „Култура”.

Общата стойност на проекта е 64 991 лв., от които 51 791 лв. са осигурени от НФК, а 13 200 лв. са собствено финансиране.

Същността се изразява в пресъздаване на атмосферата по време на Априлското въстание в Батак през пролетта на 1876 г. с въвеждане на технологична иновация- създаване на холограмна визуализация чрез проекция върху холограмно фолио, използване на сензори и софтуер за интерактивност. В проектното предложение е заложено развитието на нов артистичен метод за представяне на културно наследство с помощта на VR-технология. Възпроизвеждането на новия културен продукт ще се осъществи в пространство тип „тъмна стая“ в една от залите на музея.
Проектът представлява продължение и надграждане на съществуващата експозиция, без промяна на тематико-експозиционния план.

Ето и мотивацията на комисията: „Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Исторически музей – Батак развива успешна дейност. Има реализирани проекти, създадена е партньорска мрежа, инициира различни образователни програми и има осигурен достъп на хора в неравностойно положение. Музеят е достъпен и за незрящи посетители. Инициират се различни дейности, които допринасят за развитието на културния сектор, както и на нови публики, най-вече с реализираните проекти. В проектното предложение е заложено развитието на нов артистичен метод за представяне на културно наследство с помощта на VR-технология. Бюджетната матрица е разписана коректно, а предвидените разходи са изцяло съобразени със заложените дейности и цели на проекта.“