Отчети за дейността на музея

Главна стратегическа цел

Исторически музей – Батак с обогатените си фондове и обновени експозиции ще бъде научна и културна организация, образователен център, отразяващ динамичните процеси в обществото, и популяризиращ културно – историческото наследство на община Батак като своеобразен, специфичен за общината интелектуален потенциал.

Основни задачи

1

Издирване, събиране, документиране, опазване и научно изследване на културно-историческото наследство на Община Батак.

2

Обогатяване на фондовете и обновяване на музейните експозиции.

3

Популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Община Батак, като своеобразен, специфичен за общината интелектуален потенциал.

4

Утвърждаване на музея като културно-просветен и образователен център, който координира дейностите на територията на общината свързани с представянето на културно-историческото наследство и природните ресурси като мощен потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

5

Приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона етнически и духовни ценности. Бъдещето принадлежи на общества с високо културна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и исторически дадености на културното им наследство.

6

Формиране на общество, обединяващо възможностите на всички специалисти от всички сфери на духовното и материалното културно наследство, меценати и дарители. Разширяването на света на познанието провокира, респектира, обогатява.

7

Участие в национални и международни проекти и програми. Създаване на образователни програми и продукти в международно сътрудничество с многоезичен подход и дигитални технологии. Оборудване със съвременна дигитална апаратура за равностойна подготовка и участие в международните културни проекти. Създаване на качествени и достъпни продукти.

8

Проучване на материалното и духовно многообразие на територията на Община Батак и формиране на мобилен фонд, популяризиращ богатото културно-историческо наследство и природни ресурси на целия район.

Основни музейни дейности

Събирателска

1

Проведени теренни исторически и етнографски проучвания и разработване на територията на община Батак.

2

Нови дарения във фонда на музея – 18 бр.

Фондова

1

В съответствие със структурата на музея – усъвършенстване на специализиран отдел „Фондове” в музея.

 • прегрупиране и пренареждане на колекциите;
 • пълна инвентаризация на музейните движими културни ценности – общ брой ДКЦ във фонда на музея- 25 928 бр.; ДКЦ в НСФ- 2 663 бр.
 • В периода 2009- 2022 са дигитално заснети 13 948 бр. ДКЦ
 • изготвяне на актуални списъци на експозициите и сбирките във фонда
 • изготвянето на научни паспорти- 209 бр.
 • изготвени фишове за картотека- 16 бр.
 • изготвени 16 бр. експертни заключения
 • изготвени 6 бр. мултимедийни презентации
 • изготвени 38бр. справки с фонда на музея
 • Културни ценности, достъпни онлайн- 53 бр.
 • регулярно осчетоводяване

2

Документиране и правилно съхраняване на новопостъпилите предмети, снимки и документи както и целия музеен фонд.

3

Редовно почистване, проветряване и обезопасяване на хранилищата и библиотеката. Дезинсекция и антисептична обработка на помещенията, шкафовете и експозициите. Системни мерки против влага и мишки.

4

Извършена ежегодна инвентаризация на сбирката от скъпоценни метали в музейния фонд.

5

Пълна инвентаризация на основния фонд.

6

Работа с регистър на ДКЦ в музея.

7

Фотографска – Продължава дигитално заснемане на фонда.

Експозиционна

1

Създаване на временна експозиция в Шарова къща, наречена „Занаяти”.

2

Основно почистване на всички експозиции и подготовка на музейните обекти.

3

Обогатяване на експозициите с движими културни ценности от фонда на музея.

4

Реализиран Културен календар в съответствие с финансовите възможности за 2022г.

 • с материали от фонда на музея- 3 бр.
 • гостуващи изложби от други музеи и творци- 5 бр.
 • гостуване на други музеи – 1бр.

Библиотека

1

Попълване на библиотеката с нова литература- попълнена с 43 броя книги.

2

Системно отчитане на книгите в Регистър на музейната библиотека.

Научно-популяризаторска и културно-информационна

1

Повишаване качеството на представяне на експозициите пред музейна публика. Актуализиране на екскурзоводните беседи с актуална историческа информация. Изнесени беседи, както следва: в музея- 90  бр., в Балинова къща- 15 бр., в църква „Света Неделя“- 51 бр.; Тематични беседи по образователни програми- 87 бр.

Общ брой посетители за 2022 година – 30 117.

2

Предлагане на качествени рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на общината- книги, сувенири, магнити, картички и др.

3

Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак:

 • Регулярни статии във вестник „Знаме“ за предстоящи събития
 • Статия „ИМ- Батак- съкровищница на минало, българщина и… книжнина“
 • Статия в списание „National geographic“- „Батак, 1876г., България помни!“
 • Статии за вестник „България днес“
 • Статии по искане на Председател на ОбС- Батак, областен управител на Пазарджик

4

Актуализиране на информацията за ИМ – Батак в туристически агенции, центрове и сайтове.

5

Активно участие на ИМ -Батак в Празничния календар на общината:

 • Национален празник на Р България – 3 март 2022
 • 146 г. Априлска епопея – Батак – 15, 16, 17 май 2022
 • Ден на народните будители – 1 ноември 2022

6

Повишаване качеството и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея; Допълване на създадената информационна база данни;

7

Стриктно събиране на таксите в музея, стимулиращи развитието на културния институт по ред, регламентиран със заповед на Директора.

8

Проучване и наблюдение на потребителския интерес на музейната публика. Стриктно отчитане на статистическите показатели.

9

Утвърждаване на модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.

10

Изготвяне и реализиране на Програма на Дни на културното наследство 2022.

11

Реклама

12

Издаване на каталог „Колекция християнско изкуство в ИМ- Батак“ за продажба в музеен информационен център.

13

Издаване на дипляна „От Батак съм, чичо…“ – 2022

14

Участие със статия за Батак в книга „17 уикенда“ с автор Пламен Старев.

15

Участие в поредицата „Джинс“ на БНТ с предаване на Петър Пунчев.

16

Интервюта по Btv, БНТ, БНР, Нова телевизия

17

Интервю в студио за Телемедия, посветено на годишнината от Априлското въстание в Батак.

18

Участие с материал в списание „Дестинация България“ за реклама на туристическа борса- Лондон.

19

Интернет реклама в Уеббранд.

20

Създаване на безвъзмездна фотосесия с рекламна цел. Модел- Десислава Ганчева, фотограф- Иван Миленков

21

Проведен конкурс „Моята баташка кукла“

22

Исторически музей – Батак е сред десетте най – предпочитани места за туризъм в България за 2022 година! Музеят стъпи на осмо място сред около 150 туристически обекта в страната в класацията на Годишните награди за 2022 година на Министерство на туризма в главната категория „Изборът на българите“.

Целта на конкурса е да насърчи развитието на българския туризъм, чрез:

 • Популяризиране на туристическите обекти и дестинации;
 • Повишаване на конкуренцията в туризма и качеството на туристическата услуга;
 • Подпомагане на преодоляването на сезонността в туризма, чрез стимулиране на специализирани, устойчиви видове туризъм;
 • Стимулиране на въвеждането на иновативни практики в индустрията, с цел постигане на по-висока ефективност и ефикасност в предлагането на туристическите услуги;
 • Стимулиране на всички заинтересовани страни към активно участие в предоставянето и подобряването на туристическите услуги.

Музейна педагогика

1089 бр. участници
Целеви групи – 8 бр.
Образователни програми – 11 бр.
Теми по ОП – 51 бр.
Тематични беседи – 87
Занятия – 122 бр.

1

Литийно шествие по паметните места на Април 1876г в Батак и възстановка на подготовката и избухването на Априлското въстание .

2

Мартенска работилница в музея с кауза -изработване на над 200 мартеници от ученици от ОУ “Отец Паисий“-Батак и музейници – дарени на потребителите на ДСП в Община Батак

3

Онлайн концерт в музея, по случай Националния празник-3март от ученици на Неделно училище от гр. Реус -Испания; онлайн разходка и тематична беседа в исторически музей-Батак и църквата „Света Неделя“.

4

Великденски благотворителен базар- „От децата – за децата“ – изработване на бродирани яйца от музейници и деца в творческата работилница на музея.

5

“Да нашарим яйцата“-боядисване на яйца, с участниците в Неделно училище при храм „Успение Богородично“-гр. Батак.

6

“Нарисувай мечта“-празник на авиацията и космонавтиката в музея – Среща с военен пилот, ръководител на ескадрила – Марко Карлюков, родом от Батак.

7

Нощ в музея- „Час по родолюбие“-изготвяне на образователни и занимателни игри в музея; засаждане на лен в двора на Балинова къща.

8

С вкусните рецепти от тефтера на баба – месене на традиционни ястия-курабии, фльонги, пита с чуфлини/пръжки, баница.

9

“Хайде на полето да берем билки и цветя“-образователен туристически тур, откриване на Ваканция в музея; ритуали и обичаи на Еньовден.

10

По въстаническите позиции на Април 1876 г в Батак- образователен туристически тур, закриване на Ваканция в музея-лято 22 г, раздаване на грамоти и награди на участниците.

11

Конкурс-„Моята баташка кукла“-за популяризиране на баташката традиционна носия и провокиране желанието за самостоятелно изработване от участниците

12

Родолюбиво състезание-„Аз обичам Батак“-образователно-забавно състезание за седма година с малки и големи родолюбци от Батак.

13

Коледен благотворителен базар-„От децата -за децата“-изработване на сурвачки в коледната музейна работилница.

14

“Бъдни вечер в Батак“- празник с първокласниците от ОУ „Отец Паисий“-Батак с кл. р-л г-жа Радка Павлова
Новост през това лято бе откриване на театрално ателие за драматизация на любими произведения от българския народен фолклор с нравствена насоченост, докосване до колоритността на баташкия говор, съхранен в творчеството на баташките творци. А забавните игри от детството на баба и дядо „оживяват“ всяка година в двора на Балинова къща и на стадиона.

Образователните пешеходни турове са желана форма за малки и големи приятели на музея.

Музейни работилници с кауза- Да дарим радост на хора в неравностойно положение- на тази кауза бяха подчинени инициативите и дейностите в мартенската работилница в музея.

Работим успешно с различни институции/ училища, читалище, църква, пенсионерски клубове и социални домове/

През 2022 година Исторически музей- Батак спечели Първо място в категория „Общински музей“ на Национална награда „Музейна образователна дейност“ ‘2022

за принос в популяризирането на културното наследство и изкуствата чрез създаване и въвеждане на образователни програми!

Съгласно подписано Споразумение между Министерство на културата и Министерството на образованието и науката през 2018 г. е приет Статут на Национална награда „Музейна образователна дейност“. На националния празник 1 ноември – Деня на народните будители, в Галерия „Средец“ на Министерството на културата, заместник – министър доц. д-р Пламен Славов връчи отличията на победителите през 2022 г., които се присъждат за принос в популяризирането на културното наследство и изкуствата чрез създаване и въвеждане на музейни образователни програми.

Отличия бяха връчени в следните категории: „Културен институт – национален музей/художествена галерия”, „Културен институт – регионален музей”, „Културен институт – общински музей/художествена галерия” и „Музеен специалист от национален, регионален и общински музей”.

Организационна дейност

1

Организация на цялостната дейност в музея в съответствие със ЗКН и ЗЗРК:

 • Утвърждаване на статута на ИМ-Батак- самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на Община Батак в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ИМ – Батак – съгласуван с Министерство на културата и утвърден от Кмета на община Батак
  Срок: постоянен
 • Прилагане на Етичен кодекс
 • Прилагане на Правилник на отдел „Фондове”
 • Прилагане на СФУК
 • Утвърждаване на Образователните програми като услуга
 • Провеждане на обучения и самообучения на екипа на музея с различна насоченост и основна цел-
 • Учене през целия живот.

2

Старт на проект за обогатяване на експозицията чрез виртуална, добавена и смесена реалност. До края на 2022 година текат подготвителни дейности. Изпълнението на проекта ще стартира реално януари 2023 г.

3

Въведена е пробна оценителна система за работата на музейните работници (юли 2022).

Ремонтни дейности

1

Спечелен проект за въвеждане на иновации в експозиционните зали на музейния комплекс.

2

Поставен паркет в музеен информационен център, стая на екскурзоводите, кабинет на музеен педагог.

3

Поставен мокет в служебна стая в Балинова къща.

4

Измазване на предна фасада на Шарова къща с вар, с цел почистване и замазване на надписи от вандали.

5

Поставяне на маджун на прозорците на Шарова къща и служебна стая в Балинова къща.

6

Ремонт на покрива на тоалетната в Балинова къща (почистване и пренареждане на керемиди за спиране на течовете в помещението).

7

Ремонт на част от таван на втори етаж в сградата на музея.

8

Профилактика на климатиците, и ел. отоплители на таваните в обектите.

9

Профилактика на пожарогасителите в комплекса.

Благоустрояване на дворовете на музейните обекти

1

Косене на тревните площи.

2

Озеленяване и цветни насаждения.

3

Засяване на лен и родопски билки в двора на Балинова къща.

Съвет на музейните специалисти

Основна задача

Да подпомага директора в неговите административни и организационни функции. В състава му са включени уредниците и други специалисти в ИМ-Батак.