Образователни програми

Екипът на Исторически музей-Батак имаме волята и компетентността с многообразната си дейност да палим искрицата любов към род и родина, да вдъхновяваме към познаване и съхраняване на националната ни идентичност, духовност и традиции. Работим успешно по няколко образователни програми: „Знай своя род“, „Празниците на моя народ“, „Народните занаяти в миналото и днес“ „Съкровищата на родната природа“, „На нас ни пука за боклука“, „Ваканция в музея“.

Една от основните ни цели е да стимулираме интерес към изследване на родовата памет, разкривайки тайните на науката генеалогия. Интерактивни презентации и филми обогатяват представите за миналото на нашия град, бита, културата и поминъка на батачани. Любими и желани от малки и големи са празниците и „работилничките“ в музея. На Баба Марта, Коледа и Великден децата с любов и интерес създават произведения на приложното изкуство, с които организираме благотворителни базари под наслов: „От децата-за децата“.

Разнообразието от форми, (състезания и игри в музея: „Час по родолюбие“, „Аз обичам Батак“, „Екскурзовод за един ден“, „Музеен детектив“, „Пътешествие в миналото с машината на времето“, „С игрите на баба и дядо“ и др.), методи и средства, планирани и осъществявани, съобразно възрастта на целевата група, са условие и гаранция за поддържане на интерес към дейността ни и стимул да работим за съхраняване и популяризиране на духовното и материално богатство, за запазване достойнствата на човешкия разум.

 

За да съхраним традициите, вярата и обредността на празниците и заедно, да „пием“ от кладенчето на завещаните от предците ни добродетели: знания, мъдрост и дух, организираме съвместни инициативи с училищата, детските градини на територията на община Батак и клуба на пенсионера в града. Мотивирани сме да продължим да крепим българския дух, не само чрез обогатяване на представите на подрастващите за богатото ни културно-историческо наследство, но и чрез включването им в дейности, свързани с традиционните народни занаяти, носещи духа и нравствеността на българина. Любима програма за мало и голямо е „Народните занаяти в миналото и днес“. Вдъхновени от старите народни занаяти, децата бродират, плъстят, месят вкусни пити, усвояват занаята на майсторите пчелари. Най-желана и посещавана е програмата „Ваканция в музея“, обединяваща проекти от всичките образователни програми, стартираща с прекрасния празник на билките „Еньовден“ и приключваща с пикник сред прелестите на родната природа.

Традиции и съвременност се преплитат, за да стимулираме творческия импулс и емоционалните преживявания на участниците в нашите образователни програми.