Мобилни изложби

Хроника на една безсмъртна пролет

Изложбата представя един от силните и същевременно драматични моменти от нашата история – Априлското въстание и неговото жестоко потушаване в Батак.

Хронологично е проследен хода на събитията през бурната пролет на 1876 година – от подготовката на въстанието в Четвърти революционен окръг до неговото избухване и потушаване. Акцент е поставен върху епилога на Априлското въстание в Батак. Кървавата разправа с въстаналите батачани и героичната саможертва на хилядите в името на свободата разтърсват през онази пролет съвестта на Европа. И до днес разказът за онези страшни часове, когато думите „Свобода или смърт” са изковавали нашата историческа памет, ни съпътства и ни дава един от най-ценните уроци – за силата на духа, за саможертвата в името на идеалите, за вярата и стремежа към свобода.

Изложбата се състои от 10 табла с размери 70/100 см. Включва текст с хронологично описание на събитията и богат илюстративен материал от фонда на Исторически музей – град Батак.

Ретро Батакъ

С тази изложба Исторически музей – Батак популяризира част от пощенските картички от своя фонд.

Представяме на Вашето внимание едни от първите спомени, изпращани с послание до близки и приятели или отнасяни до различни кътчета на страната и извън границите на България.

Запечатаните върху фотолентата картини разкриват малко познати изгледи от града и неговите околности, представят процеса на промяна на селището за период от 60 години – от началото на ХХ век до 60-те години на ХХ век. Това е период, в който Батак от село е провъзгласен за град, време, през което се развива и обновява.

Изложбата се състои от 8 табла с размери 70/100 см. Част от представените картички са едни от най-ранните издания на Читалище „4-ти май” в тогавашното село Батак. Включени са картички с ключови сгради като църквите „Света Неделя” и „Успение Богородично”, архитектурни обекти, главната улица и природни забележителности – язовирите Батак и Голям Беглик, както и панорамни снимки на селището.

Борис Шаров Графики

Идеята на изложбата е да бъдат популяризирани графиките на Борис Шаров, съхранявани във фонда на Исторически музей- Батак.

Борис Шаров е роден на 19.08.1894 г. в гр. Батак.

Той е от онези художници, които работят, отдадени изцяло на своето поприще, без излишен шум около собствената си личност. Забележително е, че на преклонна възраст той не оставя четката и остава верен на жанра, в който е най-силен- портрета. Шаров създава неповторими и обаятелни женски образи. Като пластика и форми те отразяват стилистиката на времето. В края на 20-те и 30-те години на ХХв. са изпълнени с вътрешна емоция. Тогава художникът се обръща към камерния портрет, като гради формите с пестелив монохромен колорит и със свободна, лека, бърза мазка. През 40-те години на миналия век Шаров достига завършеност на композицията. Тогава особено успешно работи с езика на формите. В портретите му от 70-те години личи преминаването към късното му творчество. Социалната среда и естетиката на времето оказват въздействие върху интерпретацията на образите и те са потърсени в тяхното социално и обществено измерение.

Характерна особеност на творчеството на Борис Шаров е колоритът. През годините той претърпява различни трансформации: от изисканата полихромия през 30-те години на ХХв., през мажорните акценти от 40-те години до доминиращи разнообразни нюанси на лилавото в късната му живопис от 70-те и 80-те години на ХХ век. Умира в София на 26.01.1986 г.

Изложбата включва 25 графики създадени в периода 1950-1951 г.

Георги Стойчев и неговото архитектурно наследство

Изложбата се състои от 32 творби, дело на проф. арх. Георги Стойчев, съхранявани във фонда на Исторически музей- Батак.

Проф. арх. Георги Стойчев е роден през 1920 г. в гр. Батак. Основно образование получава в родния си град. През 1940 г. завършва Средно художествено училище по мебелировка и вътрешна архитектура Русе. Следва архитектура в Бърно и Прага. Дипломира се в Немската политехника гр. Прага през 1945 г. През 1973 г. защитава докторска дисертация и получава научна степен „доктор по архитектура”. Проявява се като ерудиран професор и научен работник. Научните му приноси са главно в областта на сглобяемото жилищно строителство, строителната техника и националното архитектурно наследство.

Има много добри изяви в областта на графическите рисунки и акварели. Рисува архитектурни мотиви, умее да прилага дълбоко емоционално творческо професионално виждане.

Творбите на проф. Стойчев, включени в изложбата, показват забележителни архитектурни сгради както от родния му Батак, така и от България и чужбина.

Проф. арх. Стойчев посвещава упорита и продължителна научноизследователска работа на родния Батак и неговото архитектурно наследство. В стремежа си към изясняване на корените, характера и развитието на архитектурата на Батак той проучва историческата съдба на селището от неговото зараждане до началото на ХХ век.

Творчеството му е резултат на дългогодишни наблюдения, заснемания, проучвания и желание да се популяризира архитектурното развитие на старата баташка къща.

Баташката жилищна архитектура след Освобождението е дело на народния майстор, вярно отражение на нуждите и бита на населението. Особените местни условия, специфичните производствени дейности на населението в Батак, обуславят характера на баташката архитектура. Архитектурните паметници на Батак носят отпечатъка на епохата, в която възникват.

След Априлското въстание 1876 г. само за четвърт век Батак бързо се възстановява при новите обществени и икономически условия. Създават се архитектурни паметници забележителни със своята композиция, фасадно организиране и лекота на детайлите, с оригинални архитектурни решения.

Задълбоченото изследване на традиционната баташка архитектура, събрано в забележителния труд “Батак и неговото архитектурно наследство”, както и цялостното творчество на проф. Арх. Стойчев са част от богатото културно-историческо наследство на Община Батак с общонационално значение.