Библиотека

Библиотеката е съставна част на ИМ – Батак. Към 2023 г. фонда на библиотеката съдържа 4540 тома. Има изградени каталози – азбучен и систематичен. Внедрен е библиотечен софтуер с възможност за комплектуване, класиране и въвеждане на подробна анотация на книгата.