Зала 2

Развитие на Баташката община края ХІХ в – 70-те г. на ХХ в.

Експозицията в Зала – 2 акцентира на борбите срещу фашизма и нацизма. Изградена е паметна стена с имената на убитите батачани във войните през първата половина на ХХ век. В годините на Втората световна война (1939-1945), почти в цяла Европа се установяват тоталитарни и диктаторски режими. България не прави изключение от това, въпреки че режима тук има някои местни специфики. Но в гр. Батак не се създава нито една шовинистична или фашистка организация. Дори напротив, Батак става център и на въоръжена съпротива срещу режима чрез партизанския отряд „Антон Иванов”, от който има запазени автентични вещи в музея

Тук също посетителят може да се запознае с ускореното обществено-икономическо и културно развитие на гр. Батак през 50-те и 60-те години на ХХ в. ( След т. нар. Априлски пленум на ЦК на БКП). През това време се открива пътя за разцвет на икономиката в цялата община. Промишлените предприятия се реконструират и разширяват, построяват се нови такива, кооперира се селското стопанство. В горските стопанства се внедрява техника, която облекчава труда на горските работници. А с изграждането на Баташкия водносилов път /1953 – 1959/ икономиката и облика на гр. Батак се изменят коренно.

Галерия