Експозиции

Експозициите на музея са разгънати в три обекта, разположени в центъра на града.

Зала 1

Eкспонати от древността, Средновековието, Възраждането, Априлското въстание от 1876 г.

Зала 2

Борбите срещу фашизма и нацизма, както и културното развитие на гр. Батак през 50-те и 60-те години на ХХ в.

Крипта

Паметно място на загиналите жители на гр. Батак в антифашистката съпротива 1941-1944 г.

Шарова къща

Архитектурен и исторически паметник на културата. В нея е разположена музейната изложбена зала „Борис Шаров“.

Балинова къща

Исторически и архитектурен паметник на културата. Етнографска експозиция на Исторически музей Батак.

Експонат на месеца

Чрез тази инициатива всеки месец по един експонат ще разказва своята специална и уникална история на посетителите.