Допълнение на адаптирана среда в Исторически музей – Батак

В полза на цялото общество и през 2014 година продължи успешното сътрудничество между Исторически музей-Батак и Агенция за хората с увреждания (АХУ) в осигуряването на достъпна архитектурна среда в сградата на музея за хора в неравностойно положение.

За втори път АХУ подкрепи финансово наше проектно предложение, целящо надграждане и допълнение на проекта от 2012 година. Този път целта беше да се осигури достъп на лицата с увреждания, ползващи инвалидни колички до подземния етаж на музея – Криптата.
С това цялостно решение осигуряваме пълен достъп до всички етажи на музея и разположените там експозиции.
Реализираният проект „Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез монтаж на транспортна платформа на вътрешно стълбище на ИМ-Батак” е на стойност 23 250 лв.

Благодарим на Агенцията за хора с увреждания за моралната и финансова подкрепа.
Благодарим и на „Викра лифт” ЕООД за коректното партньорство и професионализъм при реализирането на проекта.