Исторически музей – Батак с одобрен проект към Национален фонд Култура!

Исторически музей – Батак с одобрен проект към Национален фонд Култура!

Исторически музей – Батак с одобрен проект към Национален фонд Култура!

Приятели, проектът на Исторически музей – Батак „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” е одобрен за финансиране от НФ „Култура”.

Общата стойност на проекта е 64 991 лв., от които 51 791 лв. са осигурени от НФК, а 13 200 лв. са собствено финансиране.

Същността се изразява в пресъздаване на атмосферата по време на Априлското въстание в Батак през пролетта на 1876 г. с въвеждане на технологична иновация- създаване на холограмна визуализация чрез проекция върху холограмно фолио, използване на сензори и софтуер за интерактивност. В проектното предложение е заложено развитието на нов артистичен метод за представяне на културно наследство с помощта на VR-технология. Възпроизвеждането на новия културен продукт ще се осъществи в пространство тип „тъмна стая“ в една от залите на музея.
Проектът представлява продължение и надграждане на съществуващата експозиция, без промяна на тематико-експозиционния план.

Ето и мотивацията на комисията: „Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Исторически музей – Батак развива успешна дейност. Има реализирани проекти, създадена е партньорска мрежа, инициира различни образователни програми и има осигурен достъп на хора в неравностойно положение. Музеят е достъпен и за незрящи посетители. Инициират се различни дейности, които допринасят за развитието на културния сектор, както и на нови публики, най-вече с реализираните проекти. В проектното предложение е заложено развитието на нов артистичен метод за представяне на културно наследство с помощта на VR-технология. Бюджетната матрица е разписана коректно, а предвидените разходи са изцяло съобразени със заложените дейности и цели на проекта.“

Памет и креативност – нови предизвикателства, нови възможности

Памет и креативност – нови предизвикателства, нови възможности

Памет и креативност – нови предизвикателства, нови възможности

Източник на финансиране е МЗ. Проектът е за закупуване на 40 броя диктофони, преводи на беседата на английски, немски, френски испански и руски. Създаване на звукови файлове и запис на файловете на пет езика на диктофоните, закупуване на три броя активни тонколони за трите обекта на комплекса за озвучаване на събития, както и 55 снап рамки за поставяне на табла в тях, 3 броя UPS и 1 монитор.

Обща стойност на проекта – 15 765 лева.

Допълнение на адаптирана среда в Исторически музей – Батак

Допълнение на адаптирана среда в Исторически музей – Батак

Допълнение на адаптирана среда в Исторически музей – Батак

В полза на цялото общество и през 2014 година продължи успешното сътрудничество между Исторически музей-Батак и Агенция за хората с увреждания (АХУ) в осигуряването на достъпна архитектурна среда в сградата на музея за хора в неравностойно положение.

За втори път АХУ подкрепи финансово наше проектно предложение, целящо надграждане и допълнение на проекта от 2012 година. Този път целта беше да се осигури достъп на лицата с увреждания, ползващи инвалидни колички до подземния етаж на музея – Криптата.
С това цялостно решение осигуряваме пълен достъп до всички етажи на музея и разположените там експозиции.
Реализираният проект „Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез монтаж на транспортна платформа на вътрешно стълбище на ИМ-Батак” е на стойност 23 250 лв.

Благодарим на Агенцията за хора с увреждания за моралната и финансова подкрепа.
Благодарим и на „Викра лифт” ЕООД за коректното партньорство и професионализъм при реализирането на проекта.

Памет и креативност

Памет и креативност

Памет и креативност

Обща цел на проекта: Развитие и обогатяване на дейността на съществуващия музеен информационен център в Исторически музей – Батак и предлаганите в него „Образователни програми за малки и големи” чрез използване на атрактивни и креативни методи- мултимедийни презентации и продукти, образователни филми, детски арт ателиета, разпространяване на научни и научно-популярни издания на музея и др. Подобряване комуникацията на културния институт със съвременната музейна публика, в изпълнение на една от основните дейности на музея: опазване и представяне на културното и природно наследство в община Батак и региона с образователни и естетически цели.

Благодарим на МИРГ „Високи Западни Родопи- Батак, Девин, Доспат“ за партньорството и коректността при реализирането на проекта.

Благодарим на Държавен фонд „Земеделие“ за финансовата подкрепа.

Адаптирана среда в Исторически музей – Батак

Адаптирана среда в Исторически музей – Батак

Адаптирана среда в Исторически музей – Батак

Приоритет на Исторически музей – Батак е осигуряване на безопасна и достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания. Реализирахме проект, „Осигуряване на достъпна среда в Исторически музей-Батак”, финансиран от Агенцията за хората с увреждания за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение. Бяха осъществени мерки за осигуряване на свободен достъп до експозициите на музея за хората с намалена подвижност и в частност за хора с двигателни затруднения в инвалидни колички, чрез модерни платформени подемници.

Благодарим на Агенцията за хора с увреждания за моралната и финансова подкрепа.
Благодарим и на „Викра лифт” ЕООД за коректното партньорство и професионализъм при реализирането на проекта.