Културно-историческото наследство на Батак ще се рекламира на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон!

Културно-историческото наследство на Батак ще се рекламира на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон!

Културно-историческото наследство на Батак ще се рекламира на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон!

 
За шеста поредна година Исторически музей-Батак показва богатото наследство на Батак и региона на туристически борси в България и чужбина. Българският щанд тази година е рекорден в британската столица, а събитието е едно от най-големите за сектора в света.
На WTM Лондон участват над 5000 представители на бизнеса, а изложението е посещавано от над 51 000 туристически агенции, туроператори, туристически агенти от цял свят.
С реклама в списание Destination Bulgaria, Батак ще присъства на събитието от 6 до 8 ноември 2023г. Списанието е англоезично и е с тираж 10 000 броя.

Дни на културно- историческото наследство в община Батак ‘2023

Дни на културно- историческото наследство в община Батак ‘2023

Програма
19.10.2023г., 17:00 часа, Шарова къща- откриване на изложба „Корени и бъднини“, гостува сдружение „Жарава“
20.10.2023г., 10:00- 13:00 часа, Шарова къща- благотворителна творческа работилница и благотворителен базар, с подкрепата на сдружение „Жарава“
25.10.2023г., 17:00 часа, фоайе на ИМ- Батак- откриване на изложба „Баташки водносилов път“, графики
1.11.2023г., 17:00 часа, Шарова къща- откриване на изложба „Пленер в Батак“, картини от фонда на музея
03.11.2023г., 18:30 часа, фоайе на ИМ- Батак- „Рисуване и вино“
Мислите, че не можете да рисувате? Чудите се какво да правите в петък вечер? Ние ви предлагаме едно топло и уютно преживяване в Исторически музей- Батак, с подкрепата на Арт център Мацаница! Ще рисуваме, ще пием вино и ще си говорим. Почувствайте се художник и творец!
Събитието е със записване. Местата са ограничени.

Концепция за развитието на Исторически музей- Батак за периода 2023- 2028г.

Концепция за развитието на Исторически музей- Батак за периода 2023- 2028г.

Мото на концепцията: Памет и креативност в един от най- живите български музеи!

Тази концепция е създадена в съответствие със Закон за културното наследство, Закон за закрила и развитие на културата, Наредба № Н-6 от 11.12.2009г. за формиране и управление на фондовете и във връзка с европейски, национални и регионални документи и планове за устойчиво развитие в областта на културното наследство.

Кратка историческа справка за музея:

Исторически музей-Батак  е създаден  през 1956г. с Решение №56 от 24.04.1956г. на ИК на Околийски  народен съвет –гр. Пещера. Открит е за посещение на 17 май 1956г. по повод 80-годишнината от Априлската епопея Батак.

В съответствие с българското законодателство:  Закон за културното наследство (2009г. последно изменение –Д.В.бр.54  от 15 Юли 2011г.) и Закон за развитие на културата (1999, последно изменение –Д.В.бр.54  от 15 Юли 2011г.) Исторически музей-Батак е културна  и  научна организация,  която участва в осъществяването на държавната политика по опазване  на културните ценности и музейното дело на територията на община Батак, във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светият синод на БПЦ, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Мажоритарен собственик на Исторически музей-Батак е Община Батак, а принципал –Министерство на културата.

Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес: гр.Батак, пл.”Освобождение №3

Регистриран е в Националния регистър на културните организации към Министерство на културата, с Удостоверение № 44 (102)/ 06.03.2008г.

Музеят е самостоятелно юридическо лице на делегирана бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител  с кредити, съгласно Решение № 345 / 18.02.2010г на ОбС Батак и Заповед № 147 /26.02.2010г. на Кмета на община Батак.

Съгласно Решение № 356 /30.03.2010г на ОбС-Батак ИМ-Батак ползва безвъзмездно, управлява и стопанисва за своя сметка имоти, публична-общинска собственост: Сграда на ИМ-Батак (Акт за собственост №109/05.09.2000г), Балинова къща-етнографска експозиция (Акт за собственост № 81/ 16.06.2000г и Шарова къща-музейна галерия и библиотека (Акт за собственост № 41/03.08.1998г.)

С  Решение № 368 /27.05.2010г. Общински съвет Батак е определен законосъобразен Регламент за финансиране на културния институт и реда за управление на публичните финансови средства –бюджетен кредит за функциониране и развитие на културната организация.

Ръководството на Исторически музей- Батак се осъществява: Административно- организационно- от  община Батак; Методически-  Министерство на културата; Научно- от специализираните научни  институти към БАН

Основните дейности на музея са: издирва, изучава, документира, опазва и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел. Извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни форуми. Издава научни, научно-популярни и рекламни материали.

ИМ-Батак съхранява в основен фонд 25 928 движими културни ценности, а в научно- спомагателен фонд- 2663 движими културни ценности.

Исторически музей-Батак е културен  и образователен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм.

І. Анализ и оценка на състоянието и дейността на музея, основни проблеми на функционирането му

Позитивите накратко:

 1. Във фондовата работа и научната дейност:

Извършихме основен ремонт на малко фондохранилище с боядисване на стени и тавани с антибактериални бои, климатизация, работен кът за работа с ДКЦ.

Оборудвахме фондохранилището за снимки и документи с огнеупорни шкафове за опазване на ДКЦ в случай на пожар.

Фондохранилището за ДКЦ- картини оборудвахме със стелажи за правилно съхранение на художествените движими културни ценности.

– Сканирахме всички инвентарни книги, което улеснява работата на уредниците.

– Дигитално заснехме около 2/3 от колекциите на музея. Всички заснети движими   културни ценности имат електронни паспорти.

– Въведохме Регистър на ДКЦ и се попълва в момента.

– Успешно реализирахме проекти за реставрация и консервация на движими културни ценности от желязо, дърво, хоругви. Рамкирахме няколко колекции ДКЦ- картини.

-Разработихме и въведохме план за евакуация на ДКЦ, в случай на бедствия.

– Проведохме археологическо проучване и обход на територията на община Батак,  картографиране и нанасяне на обектите в АКБ.

-Музеят регулярно попълва библиотеката с научна литература. Въведохме и електронен регистър на библиотеката.

 1. В експозиционната и популяризаторската работа:

– Всяка година разписваме и изпълняваме богат културен календар- изложби, конкурси, образователни програми, представяне на книги, родолюбиви състезания и др.

– Създадохме нова временна експозиция „Баташката изба“ в Балинова къща и множество временни изложби.

– Въведохме нов, лесен и щадящ ДКЦ-тата с художествена стойност и таблата начин за експониране на временни изложби.

– Вече 10 години музеят работи с удължено работно време с посетители през летния сезон.

– Предлагаме на посетителите си сувенири, разработени специално за нашия музей.

– ИМ- Батак е може би един от първите музеи в страната с работещ онлайн магазин от преди 8 години

– Осигурен е многоезичен подход в експозициите- текстове на английски в експозиция, листове с информация за експозицията на няколко езика, клипове на пет езика, филми на български и английски, аудиогидове с беседа на пет езика

– В екскурзоводската дейност и обслужването на туристите се използват технически и дигитални средства, вкл. аудиогидове, мултимедии, киоски, закупени по проекти.

– Изградена е система за представяне на богатото културно наследството на Батак и региона пред хора със специфични потребности- „невидими беседи“, лупи за хора със зрителни проблеми, експонати, които може да се пипат, филми със субтитри за хора със слухови проблеми, електронни платформи, врати  и подходи до всяко кътче на музея, адаптирани за хора с физически увреждания, електронни аудиогидове за хора със зрителни проблеми и др.

-Създадохме нов, модерен и атрактивен сайт на музея. Профилът ни във фейсбук има над 14 000 последователи, профилът в инстаграм се разраства, в Гугъл профила ни има над 1900 отзива.

– Активно работим с медиите и ежегодно създаваме кратки научно- популярни филми за различни телевизии, рекламни карета в списания за туристически борси, онлайн реклами, статии и интервюта в списания и вестници и др.

– Многократно увеличихме приходите през последните 5 години

 1. Музейна педагогика

– От 9 години музеят има музеен педагог на щат и работим изключително задълбочено с деца, хора в пенсионна възраст и хора с интелектуални затруднения. Утвърдени и традиционни са музейните ни работилници и музейни работилници с кауза. Исторически музей- Батак спечели Наградата на Министерство на културата за 2022 година-  I място в категория „Общински музей“ за „Музейна образователна дейност“ 2022, за принос в популяризирането на културното наследство и изкуства чрез създаването и въвеждането на образователни програми.

 1. Проектна дейност

– Моята музейна тетрадка- проект и издаване със собствени средства на музея- 2021г.

– Научно изследване на колекция „Икони“, и издаване на каталог „Колекция християнско изкуство в ИМ- Батак“ –реализиран със собствени средства- 2022г.

– Издаване на дипляна „От Батак съм, чичо…“- реализиран със собствени средства на музея- 2022г.

– Подобряване на условията на труд и работната среда на музейните служители- реализиран със собствени средства- 2022г.

– Създадохме много фотодокументални изложби, с които гостуваме на други музеи, училища и институции.

– Проект „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България“- 2023г.; Реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. продължение и надграждане на съществуващата експозиция в музея. Същността на проекта се изразява в пресъздаване на атмосферата по време на Априлското въстание в гр. Батак през пролетта на 1876 г. чрез въвеждане на технологична иновация и създаване на холограмна визуализация чрез проекция върху холограмно фолио, използване на сензори и софтуер за интерактивност.

 

 1. Организационна работа

– Музеят е финансово стабилен, предвидим партньор, няма задължения, заплатите се изплащат в срок, социалните придобивки също. Надбавката за прослужено време е 1,1.

– Въведохме анкетна оценителна система за допълнително материално стимулиране на работещите в музея и предстои нейното усъвършенстване и прецизиране. Ефектът към момента е изключително повишаване на производителността, привличане на ценни дарения, подобряване на екипната работа.

– Закупихме служебен автомобил и това улеснява работата на музейните специалисти на цялата територия на община Батак, при гостуването на други музеи с изложби, при транспортиране на ДКЦ за реставрации, а и пести средства от бюджета за нощувки и дневни за преспиване.

– Отчитаме и рязко повишаване на паричните дарения в музея от батачани, както и на доброволчеството.

– Техническата база на музея е на изключително високо ниво. Разполагаме с модерни и многофункционални принтери, скенери, мултимедии, аудиогидове, четци на диапозитиви, лаптопи и др.

– Създадена е работна мрежа от имейли, чрез която целият екип може да обменя информация, тенденции, статии, доклади, беседи и др. помежду си.

– Ежегодно провеждаме обмяна на опит и добри практики с колеги от други музеи в страната и чужбина.

– На 24 май 2023 година Община Батак награди Исторически музей- Батак за всеотдайната работа и ентусиазъм при съхранението и предаването на историята на героичен Батак на поколенията.

– Исторически музей- Батак е сред десетте най- предпочитани места за туризъм в България за 2022 година! Музеят стъпи на осмо място сред около 150 туристически обекта в страната в класацията на Годишните награди за 2022 година на Министерство на туризма в главната категория „Изборът на българите“.

Негативите, накратко:

– Необходима е реставрация и консервация на обектите Балинова и Шарова къща- недвижими културни ценности с местно значение, което е изключително скъпа дейност/ покриви на двете къщи и фасада на Балинова къща/.

– Необходимо е обновяване на видеонаблюдение, интериор, експозиционни витрини, музейна мебел и осветление в сградата на музея, съобразени с новите изисквания за съхранение и представяне на ДКЦ. Същите не са обновявани от 1976г. Не осигуряват необходимата защита на ДКЦ, изложени в тях, нито изискуемото осветление, а и работата на уредниците е изключително трудна/ сам човек не може да отвори витрина, нужни са няколко човека и инструментариум от специални извити арматурни железа, дъски и ръкавици, защото стъклата режат пръсти J/. Необходима е и нова визуална концепция за музея. В музея няма тоалетна.

– Липсват специалисти и млади хора като цяло, желаещи да работят в музей. Това е голям проблем, защото без музейните специалисти музеите ще се превърнат в складове за вещи, а вещите ще се саморазрушат. Следва изгубване на миналото, на наследството, на корените на нацията…

– ДКЦ във фондовете и експозициите на музея не са застраховани.

– Цените на билетите „вход“ и на услугите вече са прекалено ниски.

– Остаряла и нефункционална вече структура на длъжностите. Необходима е нова щатна структура, адаптирана към дейностите на музея и подбор на висококвалифицирани кадри, които допринасят за развитието на музея- например експерт програми и проекти, IT- експерт, експерт туризъм, още един музеен педагог и др. Длъжността чистач не е рентабилна, а задълженията за почистване на обектите и дворните пространства може да бъдат изпълнявани от екскурзоводите, фондохранител, общ работник, информатор или техническите сътрудници. Необходимо е трансформиране във висококвалифицирана длъжност от горепосочените.

ІІ. Тенденции и възможности за развитието на музея като културно – просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа

Основополагащо е разбирането, че Исторически музей- Батак представлява съвкупност от културно-историческо наследство, човешки потенциал и финансов ресурс. Тяхното увеличаване и равновесие е условие за развитието, усъвършенстването му и привличането на постоянен поток от посетители. Насоките и възможностите за развитието на музея като културно-просветен и научен институт във време на динамично развиващите се технологии и комуникации са много. Във всяка една от основните му дейности могат да бъдат приложени иновативни техники и методи за издирване, проучване, документиране, съхранение, експониране и презентиране на културното наследство. Малка част от тях са:

Личния принос на посетителя е мощно средство за включването му в инфраструктурни, образователни, възпитателни, социални и туристически проекти.

От друга страна, все по-широкият туристически поток ще допринесе за устойчив финансов растеж и ще разкрие нови възможности за обогатяване и развитие на музея. Постоянният интерес на музейната публика доказва, че Исторически музей- Батак е музей с традиция и потенциал за устойчиво развитие. Сред научните културни институти и организации, е с доказан професионален авторитет и репутация.

ІІІ. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им

Мисия на музея: Да откриваме, изучаваме, документираме, съхраняваме и популяризираме богатото културно- историческо наследство на община Батак

Музеят завоюва висока степен на доверие в обществото. За да поддържаме това доверие, трябва да действаме с почтеност, интелектуална честност, прогнозиране и прозрачност.

През следващите пет години имаме изключителна възможност да надградим потенциала на Исторически музей- Батак, за да отговорим на много предизвикателства, като инвестираме в най-новите изследвания, нови и въздействащи изложби и иновативно научно образование. Можем да постигнем това най-ефективно, като използваме диалог с държавата, университетите, училищата, детските градини, обществеността и надграждаме натрупания опит в иновациите, сътрудничеството, научните изследвания и обучението.

Ние ще:

 • Ангажираме деца, ученици, студенти от всички образователни нива в музейните дейности
 • Увеличим обхвата на изследванията на културното наследство на региона
 • Разширяваме он-лайн опита с високотехнологичен дизайн, актуално съдържание, повече интерактивност и добре поддържана технология за следващото поколение лидери- „дигиталните местни жители“, които са израснали с цифровите технологии като част от ежедневието си. Ще разработваме, изграждаме, тестваме нови преживявания на място в мрежата
 • Поддържаме колекциите на световно равнище на разположение на изследователите и обществеността
 • Работим с предприемаческите приложения на новите цифрови инструменти
 • Осигурим бъдещото стратегическо значение и жизненост на музея, като търсим и поддържаме смислени партньорства.
 • Намираме и запазваме водещи таланти чрез инвестиране в ангажираща, продуктивна, приобщаваща и иновативна среда и култура на работното място
 • Насърчаваме ангажираността и включването на служители и доброволци
 • Насърчаваме ефективността на нашите операции и оптимално използване на пространството
 • Ефективно ще съобщаваме резултатите от нашата работа на вътрешна и външна аудитория
 • Инвестираме в недвижимите културни ценности на комплекса
 • Увеличим даренията и финансовите резерви

Цели

Стратегическа цел № 1– Да фокусираме нашите усилия върху устойчивата памет и   съхраняването на българщината.

Стратегическа цел 2– Да издирваме, научно да изследваме, съхраняваме, представяме, популяризираме културното наследство и да разкриваме неговия потенциал, като фактор за устойчиво развитие

Стратегическа цел № 3– Да опазваме и насърчаваме културното многообразие и диалога между музей, публики, култури

Главни подцели:

 1. Да разширим демографския, географския и културния състав на аудиторията си
 2. Да привлечем млади висококвалифицирани специалисти, експерти- проекти, владеещи чужди езици и информационни технологии на работа в музея
 • Да внедряваме иновации във всички отдели на музея
 1. Да обновим интериора, експозиционните витрини, музейната мебел и осветлението в сградата на музея. Да построим тоалетна зад сградата на музея.
 2. Да планираме реставрация и консервация на обектите Балинова и Шарова къща/ недвижими културни ценности с местно значение/.

ІV. Мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно- изследователска, образователна и популяризаторската дейност на музея

Постоянни издирвания и мотивиране на населението да дарява ДКЦ за фонда на музея.

Строга финансова дисциплина, както и до сега.

Увеличаване цената на билет и на услуги.

Нова щатна структура на длъжностите, адаптирана към дейностите и нуждите на музея и подбор на висококвалифицирани кадри.

Ежегодно прецизиране на оценителна система за допълнително материално стимулиране на работещите в музея, съгласно приоритетите на музея.

Проучване и стартиране на застраховането на част от ДКЦ във фондовете на музея.

Закупуване на оборудване за Мобилна музейна работилница/ визуализация в Приложение № 1/, спестяваща място за съхранение и даваща възможност за сглобяване навсякъде и за изнесена работа на музейния педагог.

Надграждане на системата за видеонаблюдение

Ремонт на тоалетните в Балинова къща и в администрацията на музея/ със собствени средства/. Изграждане на тоалетна за посетителите зад сградата на музея.

Ремонт, дооборудване и модернизиране на голямо фондохранилище в музея/ при наличие на средства или одобрение на проект/.

Изработване на проект за ремонт на покрива и вътрешна реставрация, консервация и модернизиране на експозиционните зали в Шарова къща и кандидатстване за финансиране към европейски и български фондове и програми.

Ремонт на навеса в двора на Шарова къща/ със собствени средства/.

Изработване на проект за реставрация и консервация на фасадата и покрива Балинова къща. Тук трябва да отчетем и липсата на кадри за редене на тикли…

Изграждане на нова ел. инсталация на музейната сграда/ със собствени средства или по проект/.

Кандидатстване с готов проект за закупуване на нова музейна мебел и поставяне на ново осветление в експозициите.

150 години Априлска епопея- Батак- планиране и честване на бележитата годишнина.

Разширяване на издателската дейност. Проучване, „превод“ на съвременен български език, набор на текст, предпечатна подготовка и печат на Родовите записки на дядо Андрея Тошков.

Попълване на виртуалните фондове. Продължаване на  дигитално заснемане на фонда.

Увеличаване на последователите на страницата ни във Facebook/ над 14 000  в момента/, Инстаграм и Гугъл. Създаване профил на музея и в TripAdvisor и други мрежи.

Образователните програми са вече традиционни, разпознаваеми и ще се увеличават.

Изготвяне и реализиране на ежегодни календари с гостувания с мобилни изложби на други музеи, училища, институции.

Попълване на електронния регистър на библиотеката на музея, съкровищница на разположение на посетителя.

Ще поддържаме сайта на музея модерен, жив и атрактивен.

Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак.

 1. Етапи за реализация на концепцията през първата година:

Целта на настоящата концепция е да очертае основните насоки в развитието на Исторически музей- Батак за период от 5 години. По своята същност тя е отворен документ, който в зависимост от конкретните условия може да се допълва и усъвършенства, но основните идеи трябва да бъдат запазени. Етапите на реализация също може да изпреварват времето си през тези 5 години.

Издирване на ДКЦ и мотивиране на населението да дарява ДКЦ за фонда на музея.

Строга финансова дисциплина, както и до сега.

Увеличаване цената на билет и на услуги.

Нова щатна структура на длъжностите, адаптирана към дейностите и нуждите на музея и подбор на висококвалифицирани кадри.

Създаване на проект за нова визуална концепция за музейния комплекс.

Улесняване на работата с чуждестранните посетители и запознаването им с историята чрез иновативни QR- кодове с  многоезични звукови и текстови беседи и друга информация.

Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак.

Прецизиране на анкетната оценителна система за допълнително материално стимулиране на работещите в музея, съгласно приоритетите на музея.

Стартиране на процедура за строеж на тоалетна за посетителите.

Попълване на виртуалните фондове. Продължаване на  дигитално заснемане на фонда.

Закупуване на оборудване за Мобилна музейна работилница/ визуализация в Приложение № 1/, спестяваща място за съхранение и даваща възможност за сглобяване навсякъде и за изнесена работа на музейния педагог и музейните специалисти.

Ремонт на навеса в двора на Шарова къща/ със собствени средства/.

Добрият, работещ и жив музей е убеждение, енергия, предприемчивост, професионализъм и вдъхновение. Той е и разумно ръководство, почтено отношение и открит диалог.

Много е трудно да се предвиди бъдещето на един културен институт, какъвто е музеят. Той е носител на социална информация натрупвана през хилядолетната история на човешката цивилизация и превъплътена във веществените културни ценности, съхранявани в музейните колекции. В новият, информационен век, тази информация ще е още по-ценна, защото ще бъде заобиколена с много нови форми и носители на човешкия опит, но те няма да бъдат така трайни, както са музейните експонати, преминали през изпитанията на времето и оцелели в музейните експозиции и фондове.

Бъдещето принадлежи на общества с висококултурна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и историческите дадености на  културното им наследство.

Най- бързият начин да се опознае и оцени по достойнство уникалното културно-историческо наследство на община Батак е посещението в Исторически музей- Батак.

Смятам, че най-целесъобразният начин музеят да отговори на съвременните изисквания и предизвикателства поставени пред него, е прилагането на настоящата концепция.

Изработил: Теодора Пейчинова

Ваканция в музея – лято 2023

Ваканция в музея – лято 2023

Ваканция в музея – лято 2023

Исторически музей-Батак кани и тази година децата на възраст от 7 до 13 години в лятното издание на образователна програма „Ваканция в музея“-2023г.!

Образователната програма се провежда ежегодно през пролетта и лятото, като включва разнообразни по теми и занятия дейности, организирани и провеждани от музейния педагог и музейните специалисти.

Тази година лятното училище в музея ще се проведе от 22 юни до 21юли, всеки делничен ден от понеделник до петък, само сутрин от 10:00 до 12:30 часа.

Всяко занятие е с различна продължителност, в рамките на посочения времеви интервал. Провеждат се по предварително утвърдена план-програма от директора на ИМ-Батак, която се публикува на сайта на музея, на адрес www.museumbatak.com

За сформиране на групата /до 15 деца/ е необходимо родителите до 20 юни да заявят в музея желание, попълвайки заявление за участие и декларация за информирано съгласие /по образец/. При повече желаещи се сформира нова група, която ще стартира работа след като завърши първата.

Всички материали са осигурени от музея. Такса участие- 1 лев.

Акценти в програмата и тази година са дейности, посветени на бележити годишнини; запознаване с богатото културно-историческо наследство и природни дадености на Батак и региона, включени в образователни програми-„Знай своя род“, „Празниците на моя народ“, „Народните занаяти в миналото и днес“,“ Искам да помня-искам да знам“, „На нас ни пука за боклука“, „С игрите на баба и дядо“.

Художествено-творческите дейности в музейните работилници и ателиета са любими и желани от децата. Самостоятелно сътвореното от детските ръце е най-ценно за тях и техните приятели.

Няма да пропуснем възможността да се докоснем до местния фолклор и традиции, както и до колоритността на баташкия говор.

Тази година се навършват 200 години от рождението на Георги Бусилин- автор на бележития „Български буквар“-издаден през 1844г. в Москва. Всяко дете ще създаде/ по собствен избор /и отнесе у дома си „книжка“, с избрани приказки, поговорки, басни от буквара. А забавните игри от детството на баба и дядо ще оживеят отново в двора на Балинова къща-етнографска експозиция.

Ще приготвяме и вкусотии от тефтера на баба- едно от най-любимите занятия за малчуганите, провокиращо кулинарните им умения и възпитавайки отношение към приготвянето на храната и към хляба наш- насъщ.

Спазвайки традицията и тази година в ранното утро на Еньовден ще посрещнем изгрева на слънцето сред красивата баташка природа, ще наберем билки и цветя, ще свием венци и ще се изкъпем в росата, докосвайки се до магията на празника. Денят 24 юни е събота, така че, за да съчетаем празника с посрещането на посетителите в музея, добре дошли с нас са и родителите на децата, учители и граждани.

С образователен пешеходен тур по въстаническите позиции на Април-1876г ще закрием програмата- Ваканция в музея- лято ‘2023г.

Екипът на Исторически музей- Батак ви желаем весела ваканция и ви очакваме, заедно да изживеем един незабравим месец в музейния комплекс!

Програмата, както и заявление за участие и декларация за информирано съгласие може да намерите в раздел „Образователни програми“, тук в сайта ни.

Телефони за контакт и допълнителна информация:

03553 2026, 03553 2339 и 0879942952

Изложба на Регионален етнографски музей – Пловдив „Бързо, точно срочно“

Изложба на Регионален етнографски музей – Пловдив „Бързо, точно срочно“

Изложба на Регионален етнографски музей – Пловдив „Бързо, точно срочно“

Изложбата на Регионален етнографски музей – Пловдив „Бързо, точно срочно“ можете да разгледате в Музейна галерия „Борис Шаров“- Шарова къща до началото на месец юли 2023 г.

Заповядайте!

Бъдете наши гости по време на Великденските празници!

Бъдете наши гости по време на Великденските празници!

Бъдете наши гости по време на Великденските празници!

Каним ви на ВЕЛИКДЕНСКА СЕДЯНКА и на ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ – ПРОЛЕТ 2023!

Каним ви на ВЕЛИКДЕНСКА СЕДЯНКА и на ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ – ПРОЛЕТ 2023!

Каним ви на ВЕЛИКДЕНСКА СЕДЯНКА и на ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ – ПРОЛЕТ 2023!

Кога? – от 3 април до 13 април 2023г. включително

от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Къде? -Фоайе на Исторически музей-Батак и Балинова къща-етнографска експозиция

Теми

1. ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ В ОБЩИНА БАТАК- тематична беседа и образователни игри

2. БРОДИРАНИ КАРТИЧКИ ЗА ЦВЕТНИЦА И ВЕЛИКДЕН-везане по схема и монтиране

3. БРОДИРАНИ ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА- изработване върху панама и техника на монтиране

4. ВЕЛИКДЕНСКИ ИЗНЕНАДИ -работа с хартия, декупаж върху яйце от стиропор, цветя от хартия, поставки за яйца и др.

5. ВЕЛИКДЕНСКИ ВКУСОТИИ ОТ ТЕФТЕРА НА БАБА

6. ПИСАНИ ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА

7. ВЕЛИКДЕНСКА ВЪРТЕЛЕЖКА- празник в музея

Такса участие – 1лев

Празнична програма по случай 3-ти март – Национален празник на Република България

Празнична програма по случай 3-ти март – Национален празник на Република България

Празнична програма по случай 3-ти март – Национален празник на Република България

12:30 часа във фоайето на ИМ-Батак – Награждаване на победителите

в ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „Моята България“.

Подготвили сме интересни награди и изненади.

Очаквамe Ви!