Адаптирана среда в Исторически музей – Батак

Приоритет на Исторически музей – Батак е осигуряване на безопасна и достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания. Реализирахме проект, „Осигуряване на достъпна среда в Исторически музей-Батак”, финансиран от Агенцията за хората с увреждания за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение. Бяха осъществени мерки за осигуряване на свободен достъп до експозициите на музея за хората с намалена подвижност и в частност за хора с двигателни затруднения в инвалидни колички, чрез модерни платформени подемници.

Благодарим на Агенцията за хора с увреждания за моралната и финансова подкрепа.
Благодарим и на „Викра лифт” ЕООД за коректното партньорство и професионализъм при реализирането на проекта.