ЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦА

Експозициите на ИМ-Батак са разположени в три обекта- Исторически музей, Балинова къща и галерия Шарова къща. Те предлагат богат снимков и документален материал, както и различни артефакти от Древността, Средновековието, епохата на Възраждането, Априлското въстание от 1876 г., новата и най-нова история на региона. Експозициите на ИМ-Батак разказват още за традиционната народна култура-бит, поминък, празници, обичаи и обреди на батачани от края на ХІХ и първата половина на ХХ век.

ИМ-Батак инициира модул „Експонат на месеца”, с желанието да даде възможност на своите почитатели да подредят сами парчетата на своеобразният пъзел, наречен „история на човешкото развитие” . Чрез тази инициатива всеки месец по един експонат ще разказва своята специална и уникална история на посетителите. Целта на това начинание е да съхрани нашата история и нас като народ!


Експонат на месец април 2021 г.

ПОРТРЕТ НА ТРЕНДАФИЛ КЕРЕЛОВ

 

            Трендафил Тошев Керелов е виден възрожденски деец, който допринася много за въстанието в Батак през паметната 1876 г.

            Той попада като дете в сарая на Драмския мютисериф Саид Емирли, където прекарва много години. Проявявайки упоритост, той не само не забравя, а се научава да чете и пише на своя майчин език. Природно надарен и вече поотраснал Трендафил съпровожда стоките на господаря си до различни пазари по суша и море, което му помага да овладее турски, гръцки и арабски език.

            Спечелил уважението на бея, той моли да бъде освободен да се завърне в Батак. Беят, който мисли да го прави свой зет, разбира болката му, възнаграждава го добре и обявява, че сарая винаги е отворен за него.

            Трендафил  завръщайки се в Батак се замогва материално и става един от уважаваните селски първенци. Въвлечен в обществените работи, той застава начело на общината в продължение на три десетилетия отначало като помощник кмет, а след това и като кмет.

            През 1876 г. той прегръща изцяло идеята за общонародно въстание и заедно с тримата си сина на 21 февруари 1876 г. се заклева пред П. Волов да служи на народното дело. Участва активно в подготовката и в самото въстание. Предусещайки участта, която очаква населението, заедно със сина си Петър и други батачани,  се отправя към лагера на Ахмед ага, да водят преговори за примирие. Още с пристигането по-голяма част от делегатите са избити. По особено жесток начин е убит и синът му Петър. След сина идва ред на бащата. Трендафил Керелов е намушкан на кол и опечен между два огъня.

            Паметни остават неговите предсмъртни думи: „Чеда мои, свободата и правдата се раждат чрез мъки и страдания. Смъртта за отечеството е свято причастие. Няма страшна смърт, страшно е робството.”

         Експонат на месец април е портрет на Трендафил Керелов, репродукция по Станислав Доспевски. Автори – сестра Юстина и сестра Варвара от женския манастир

„Света преподобна мъченица Елисавета, велика княгиня” разположен в планината на Северна Калифорния край малкото селце Етна. Майка Юстина е дъщеря на епископа на Гръцката Старостилна Православна Църква. Учител по рисуване е самият ѝ баща Йоан.

         Сестра Варвара е дъщеря на свещеник, служещ в САЩ под юрисдикцията на Йерусалимската патриаршия. Учи иконопис в добре известното в САЩ иконописно ателие на техния манастир.

            Портрета е подарен на ИМ-Батак от Триадицкий епископ Фотий- епископ на Българската Старостилна Православна Църква.   

 

Експонат на месеца

Експонат на месец март 2021 г.

САХАН, мед, 1763 г.


         Медникарството е старинен занаят, който бележи най-големия си разцвет през XIX в. Майсторите медникари изработват съдове за бита - менци, котли, казани, тенджери, тасове, сахани, тигани и други.

            Във фонда на Исторически музей – Батак се съхраняват 213 медни съдове, от тях 145 са с надписи.

            Според надписите си те могат да се разделят на четири групи:

            1.Съдове с надписи, подарявани при определен повод: например по време на сватба на младоженците задължително се подаряват медни съдове – бакъри и сахани с разнообразни форми и украса и най – вече надписи върху тях от кого и за кого е дадения съд.

            2. Съдове с надписи, показващи собственика. По този начин надписаните съдове с името на собственика в миналото лесно се разпознават  и могат да се върнат.  Тогава хората не разполагат с голямо количество посуда, за да посрещат много гости по време на сватби, кръщенета и други събития и заемат посуда от съселяните си. Благодарение на тези надписи по съдовете може лесно да ги върнат на собственика.

            3. Медни съдове фабрична изработка.

            4. Съдове с името на майстора.

            Експонат на месец март е сахан с надпис показващ името на собственика. Изработен от мед, калайдисан. От надписа личи годината 1763 г. Саханът е запазен по време на Априлското въстание в Батак, 1876 г. в дома на Иванка Василева Хрисчева. Собственост на баба Вана Божина. Дарен на Исторически музей-Батак от Иванка В. Хрисчева.

            Днес този сахан може да се види в експозицията на Исторически музей-Батак.

Експонат на месеца

Експонат на месец февруари 2021 г.

Бъчвичка

 20- 30-те години на ХХ век


            Направена от дърво с кръгло дъно, равномерно издуто тяло стегнато с пет железни обръча.

            Служи за съхранение на алкохолни напитки. 

            Бъчвичката е ползвана от бащата на Петър Балинов, Иван Петров Балинов, в кръчмата му „ Стар приятел” на главната улица в Батак от 1937 - 1939 г. 

            Дарена на Исторически музей-Батак от Петър Балинов.

Експонат на месеца

Експонат на месец януари 2021 г.

 Картина „Шарова къща”

        художник Георги Стойчев

 

       Проф. арх. Георги Стойчев е роден през 1920 г. в гр. Батак. Основно образование получава в родния си град. През 1940 г. завършва Средно художествено училище по мебелировка  и вътрешна архитектура Русе.  Следва архитектура в Бърно и Прага. Дипломира се в Немската политехника гр. Прага през 1945 г. През 1973 г. защитава докторска дисертация и получава научна степен  „доктор по архитектура”. Проявява се като ерудиран професор и научен работник. Научните му приноси са главно в областта на сглобяемото жилищно строителство, строителната техника и националното архитектурно наследство.

        Има много добри изяви в областта на графическите рисунки и акварели. Рисува архитектурни мотиви, умее да прилага дълбоко емоционално творческо професионално виждане.

        Творбите на проф. Стойчев дарени на Исторически музей- Батак показват забележителни архитектурни сгради както от родния му Батак, така и от България и чужбина.

        Проф. арх. Стойчев посвещава упорита и продължителна научноизследователска работа на родния Батак и неговото архитектурно наследство. В стремежа си към изясняване на  корените, характера и развитието на архитектурата на Батак той проучва историческата съдба на селището от неговото зараждане до началото на ХХ век.

        Творчеството му е резултат на дългогодишни наблюдения, заснемания, проучвания и желание да се популяризира архитектурното развитие на старата баташка къща.

        Баташката жилищна архитектура след Освобождението е дело на народния майстор, вярно отражение на нуждите и бита на населението.  Особените местни условия, специфичните производствени дейности на населението в Батак, обуславят характера на баташката архитектура. Архитектурните паметници на Батак носят отпечатъка на епохата, в която възникват.

         След  Априлското въстание 1876 г. само за четвърт век Батак  бързо се възстановява при новите обществени и икономически условия. Създават се архитектурни паметници  забележителни със своята композиция, фасадно организиране и лекота на детайлите, с оригинални архитектурни решения.

        Задълбоченото изследване на традиционната баташка архитектура, събрано в забележителния труд “Батак и неговото архитектурно наследство”, както и цялостното творчество на проф. Арх. Стойчев са част от богатото културно-историческо наследство на Община Батак с общонационално значение.

       Една от неговите забележителни картини е „Шарова къща”.Техниката, която използва художникът е рисуване с молив върху хартия. Георги Стойчев  рисува графиката през 1985 г.

     Самата Шарова къща днес е част от музеен комплекс Исторически музей-Батак и изпълнява ролята на галерия, в която се представят временни изложби.

Експонат на месеца

Експонат на 2020 г.

 

Скъпи приятели на ИМ-Батак, за поредна година продължи инициативата „Експонат на месеца”, с желанието да дадем възможност на своите почитатели да научат повече за нашите експозиции. Чрез тази инициатива всеки месец по един експонат разказваше своята специална и уникална история на посетителите. Целта на това начинание е да съхраним нашата история и нас като народ!

С вашите „лайкове” Вие заявихте своя интерес към нашето начинание и избрахте Експонат на 2020 година – Макет на чарк /дъскорезница/, събрал най-много харесвания сред предложените от нас дванадесет експоната.

Чаркът е дъскорезница, задвижвана с водна сила. Самата дума е с турско- персийски произход и означава „ колело”.

Баташките чаркове са сравнително сложно съоръжение. Канал, чиято дължина понякога достига десетки метри, отвежда речната вода до хоризонтален улей наречен ”корабь”. От ”корабя” водата се спуска в „буката”, за да завърти водното колело, което задвижва механизма на чарка. Своеобразно автоматично устройство осигурява защитата на механизма на чарка. Оригинално решение е и автоматичното устройство осигуряващо подаването на трупа към триона и в същото време при необходимост- спирането на водното колело.

Чарковете обикновено са собственост на отделни фамилии. И до днес около Батак има редица местности, носещи наименованията на някогашните чаркове - като Цигов чарк, Тошков чарк и други. 

 

Благодарим Ви за подкрепата! Инициативата продължава и през Новата 2021 г.

Експонат на месеца


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg