ЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦА
Експозициите на ИМ-Батак са разположени в три обекта- Исторически музей, Балинова къща и галерия Шарова къща. Те предлагат богат снимков и документален материал, както и различни артефакти от Древността, Средновековието, епохата на Възраждането, Априлското въстание от 1876 г., новата и най-нова история на региона. Експозициите на ИМ-Батак разказват още за традиционната народна култура-бит, поминък, празници, обичаи и обреди на батачани от края на ХІХ и първата половина на ХХ век.
ИМ-Батак инициира модул „Експонат на месеца”, с желанието да даде възможност на своите почитатели да подредят сами парчетата на своеобразният пъзел, наречен „история на човешкото развитие” . Чрез тази инициатива всеки месец по един експонат ще разказва своята специална и уникална история на посетителите. Целта на това начинание е да съхрани нашата история и нас като народ!

Експонат на месец септември 2020 г.

РАДИОАПАРАТ


Радиоапаратът има скала в горния край и две въртящи се копчета в долния край.

С това радио, на железницата в гр. Пещера, батачани слушат пряко предаване на цар Борис IIIПрез 1942 г. то е запечатано от полицията в Батак, за да не се слушат новините. На дясното копче личи восък от запечатването.

Радиото е предадено на Ал. Шутев през 1932 г. от г-н Търпоманов- агроном, преди да се изсели от Батак. Дарено на ИМ-Батак от Георги Александров Шутев-син.

Днес този експонат може да се види в експозицията на ИМ-Батак. 

Експонат на месеца
Експонат на месец август 2020 г.
Навивало

Подготвителните етапи за тъкане са насновàване, навѝване основата на кросното и вдяването ѝ в нищелките и гребена.
Експонат на месец август е навивало. Направено е от дърво и служи за навиване и равномерно разпределение на наснованата прежда за основа на задното кросно на стана.
Състои се от:
1.Стойка-за закрепване на кросното, дъсчена основа и две отвесни дъски с полукръгли отвори за закрепване на кросното.
2.Кросно- кръгло, в единия край отвори.
3.Влачка /шейничка/- с равна основа и две странични дъски. В предната част столче за завързване на прежда.
Навивалото е запазено в дома на Петър Стойчев от Батак и дарено на Исторически музей-Батак. Днес то може да се види на потона в Балиновата къща - етнографска експозиция на ИМ-Батак.
Експонат на месеца
Експонат на месец юли 2020 г.
Орден „За Храброст”, IV степен, I клас

Орден „За Храброст”, IV степен, I клас от бял метал. Орденът е едностранен, като гърбът се захваща с широка игла на шарнир и закопчалка. С мечове между рамената, като рамената са с червен емайл. Върху отвесните рамена са изписани годините „1915” и „1917”. На пръстена, който е бяло емайлиран, под надписа „ЗА ХРАБРОСТЪ” има една звездичка, две лилии и четири точки. Има изобразен изправен лъв с корона.
Орденът е на капитан Петър Иванов Попов. Той е роден в Батак. Участва в Първата световна война. Загива през 1915 г. като поручик. Погребан е в град Струмица. Произведен е посмъртно в чин капитан.
Дарен на ИМ-Батак от Иван Попов- син.
Експонат на месеца
Експонат на месец юни 2020 г.
Альче

Альчето е глинен съд. Използва се за пиене на вино по различни поводи.
Едно от альчетата показани в експозицията на Исторически музей-Батак е в бял цвят с орнаменти от цветя в тъмно кафяво, светло кафяво и зелено. От единия край има дръжка, а от другия - отвор за изливане. Горния отвор до половината е покрит във вид на похлупак с топче отгоре.
Альчетата битуват до средата на ХХ век.
Експонат на месеца
Експонат на месец май 2020 г.
ХАРБИЯ ЗА ПУШКА
 XIX ВЕК

Харбията показана в експозицията на Исторически музей-Батак е с цилиндрично тяло, бронзова дръжка с насечена геометрична украса в края. В горния край има закрепена халка, през която се привързва кожена каишка за силяха.
Тя е най- необходимият и пряко свързан с оръжието предмет. С нея се осъществява зареждането, пълненето на оръжието.
Харбията за пушка е изработвана на същия принцип, на който днес се изработва съвременният шомпол.
Експонат на месеца
Експонат на месец април 2020 г.
Макет на чарк /дъскорезница/

Чаркът е дъскорезница, задвижвана с водна сила. Самата дума е с турско- персийски произход и означава „ колело”.
Баташките чаркове са сравнително сложно съоръжение. Канал, чиято дължина понякога достига десетки метри, отвежда речната вода до хоризонтален улей наречен ”корабь”. От ”корабя” водата се спуска в „буката”, за да завърти водното колело, което задвижва механизма на чарка. Своеобразно автоматично устройство осигурява защитата на механизма на чарка. Оригинално решение е и автоматичното устройство осигуряващо подаването на трупа към триона и в същото време при необходимост- спирането на водното колело.
Чарковете обикновено са собственост на отделни фамилии. И до днес около Батак има редица местности, носещи наименованията на някогашните чаркове - като Цигов чарк, Тошков чарк и други.
Експонат на месеца

ЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦ МАРТ 2020 г.
БАРУТНИК


Барутникът служи за пренасяне на малко количество барут. Обикновено се изработва от рог, кожа, дърво, метал.
Показаният в експозицията на Исторически музей-Батак барутник е изработен от волски рог с жълто-черен цвят и дължина 17 см. В тънката си част е отрязан, а на 4 см. от нея има закрепена желязна халка. Широката част е затворена с дървена заоблена тапа. На две места има по четири кръгчета с размери 6 мм., вероятно представляващи емблема за собственост.
Ползван е от въстаника Върбю Водев Стойчев и подарен на музея от неговия внук Петър Янков Върбев.
Експонат на месеца
ЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020
ГЕГА (ОВЧАРСКА ТОЯГА)

Гегата показана в Балиновата къща- етнографска експозиция на Исторически музей-Батак е изработена от дряново дърво и е дълга 161 см. Горният край е пирографиран и красиво направен във вид на увита змия. На долния край има завит пирон, обточен с ламарина.
Дарена е от Костадин Ст. Димов
Експонат на месеца
3 януари 2020 г.

ЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г.
ПОРТРЕТ НА ВЕСА ГЕШЕВА, 1934 г.,
ХУДОЖНИК БОРИС ШАРОВ

Борис Шаров е роден в Батак. Той е от онези художници, които работят изцяло отдадени на своето поприще без излишен шум около личността си. Дори и на преклонна възраст той не изоставя четката и остава верен на жанра в който е най-силен - портрета.
Неговото творчество отразява стилистиката на времето. В края на 20-те и 30-те години на ХХ век е изпълнено с вътрешна емоция. По това време художникът се обръща към камерния портрет като гради формите с пестелив монохромен колорит и със свободна, лека, бърза маска. През 40-те години на миналия век Шаров достига завършеност на композицията. Тогава особено успешно работи с езика на формите. В портретите му от 70-те години личи преминаването към късното му творчество.
Социалната среда и естетиката на времето оказват въздействие върху интерпретацията на образите, те са потърсени в тяхното социално и обществено измерение.

Една от неговите уникални творби е Портрет на Веса Гешева. Техниката, която художникът използва е рисуване с маслени бои върху платно. Картината е с размери 72/87 см. Веса Гешева е изобразена права в полупрофил, в тъмни дрехи с бяла шал-яка. Лявата ѝ ръка е свита и държи карамфил. Долу вдясно има надпис „Б. Шаров” 1934 г.
Експонат на месеца
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg