ЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦА

Експозициите на ИМ-Батак са разположени в три обекта- Исторически музей, Балинова къща и галерия Шарова къща. Те предлагат богат снимков и документален материал, както и различни артефакти от Древността, Средновековието, епохата на Възраждането, Априлското въстание от 1876 г., новата и най-нова история на региона. Експозициите на ИМ-Батак разказват още за традиционната народна култура-бит, поминък, празници, обичаи и обреди на батачани от края на ХІХ и първата половина на ХХ век.

ИМ-Батак инициира модул „Експонат на месеца”, с желанието да даде възможност на своите почитатели да подредят сами парчетата на своеобразният пъзел, наречен „история на човешкото развитие” . Чрез тази инициатива всеки месец по един експонат ще разказва своята специална и уникална история на посетителите. Целта на това начинание е да съхрани нашата история и нас като народ!


Експонат на месец януари 2021 г.

 Картина „Шарова къща”

        художник Георги Стойчев

 

       Проф. арх. Георги Стойчев е роден през 1920 г. в гр. Батак. Основно образование получава в родния си град. През 1940 г. завършва Средно художествено училище по мебелировка  и вътрешна архитектура Русе.  Следва архитектура в Бърно и Прага. Дипломира се в Немската политехника гр. Прага през 1945 г. През 1973 г. защитава докторска дисертация и получава научна степен  „доктор по архитектура”. Проявява се като ерудиран професор и научен работник. Научните му приноси са главно в областта на сглобяемото жилищно строителство, строителната техника и националното архитектурно наследство.

        Има много добри изяви в областта на графическите рисунки и акварели. Рисува архитектурни мотиви, умее да прилага дълбоко емоционално творческо професионално виждане.

        Творбите на проф. Стойчев дарени на Исторически музей- Батак показват забележителни архитектурни сгради както от родния му Батак, така и от България и чужбина.

        Проф. арх. Стойчев посвещава упорита и продължителна научноизследователска работа на родния Батак и неговото архитектурно наследство. В стремежа си към изясняване на  корените, характера и развитието на архитектурата на Батак той проучва историческата съдба на селището от неговото зараждане до началото на ХХ век.

        Творчеството му е резултат на дългогодишни наблюдения, заснемания, проучвания и желание да се популяризира архитектурното развитие на старата баташка къща.

        Баташката жилищна архитектура след Освобождението е дело на народния майстор, вярно отражение на нуждите и бита на населението.  Особените местни условия, специфичните производствени дейности на населението в Батак, обуславят характера на баташката архитектура. Архитектурните паметници на Батак носят отпечатъка на епохата, в която възникват.

         След  Априлското въстание 1876 г. само за четвърт век Батак  бързо се възстановява при новите обществени и икономически условия. Създават се архитектурни паметници  забележителни със своята композиция, фасадно организиране и лекота на детайлите, с оригинални архитектурни решения.

        Задълбоченото изследване на традиционната баташка архитектура, събрано в забележителния труд “Батак и неговото архитектурно наследство”, както и цялостното творчество на проф. Арх. Стойчев са част от богатото културно-историческо наследство на Община Батак с общонационално значение.

       Една от неговите забележителни картини е „Шарова къща”.Техниката, която използва художникът е рисуване с молив върху хартия. Георги Стойчев  рисува графиката през 1985 г.

     Самата Шарова къща днес е част от музеен комплекс Исторически музей-Батак и изпълнява ролята на галерия, в която се представят временни изложби.

Експонат на месеца

Експонат на 2020 г.

 

Скъпи приятели на ИМ-Батак, за поредна година продължи инициативата „Експонат на месеца”, с желанието да дадем възможност на своите почитатели да научат повече за нашите експозиции. Чрез тази инициатива всеки месец по един експонат разказваше своята специална и уникална история на посетителите. Целта на това начинание е да съхраним нашата история и нас като народ!

С вашите „лайкове” Вие заявихте своя интерес към нашето начинание и избрахте Експонат на 2020 година – Макет на чарк /дъскорезница/, събрал най-много харесвания сред предложените от нас дванадесет експоната.

Чаркът е дъскорезница, задвижвана с водна сила. Самата дума е с турско- персийски произход и означава „ колело”.

Баташките чаркове са сравнително сложно съоръжение. Канал, чиято дължина понякога достига десетки метри, отвежда речната вода до хоризонтален улей наречен ”корабь”. От ”корабя” водата се спуска в „буката”, за да завърти водното колело, което задвижва механизма на чарка. Своеобразно автоматично устройство осигурява защитата на механизма на чарка. Оригинално решение е и автоматичното устройство осигуряващо подаването на трупа към триона и в същото време при необходимост- спирането на водното колело.

Чарковете обикновено са собственост на отделни фамилии. И до днес около Батак има редица местности, носещи наименованията на някогашните чаркове - като Цигов чарк, Тошков чарк и други. 

 

Благодарим Ви за подкрепата! Инициативата продължава и през Новата 2021 г.

Експонат на месеца


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg