БАТАК - ВЪЗРОДЕНИЯТ ГРАД

Природно наследство
"Три пъти огън те гори...
Един път чума те мори...
След всяка беда ти израстваше все по-хубаво, 
по-китно..."
                                             Димитър Фикиин Съвременният град Батак е административен център на община, заемаща  площ  677,2  кв.км от Баташката планина. Долината на река Стара река, в която той е разположен е с надморска височина 1036 м.. Релефът е планински, със средна надморска височина 1500м.. Родопите имат преходно разположение между умерено-континентален и средиземноморски климат. На надморската височина на Батак се изявяват характерните черти на планинския климат.
Батак, общ изглед. Фото-архив ИМ-Батак. Фото- Атанас Тинов

       90 % от обширната територия на общината  е заета от вековни гори (ела, бял бор и смърч), а в районите с по-ниска надморска височина са премесени с букови и дъбови гори, високопланински пасища,  горски поляни и ливади. В Баташка планина се намират най-ценните масиви смърчови гори в България. 
      Макар да е втора по-големина в Пазарджишка област,селищата в община Батак са само три: гр. Батак, който е общински център  и  селата  Нова махала  и  Фотиново.

Природно наследство
Батак се намира на 150 км югоизточно от София и 66 км югозападно от Пловдив. На юг от Батак се простира обширната местност “Беглика”, която продължава до прохода Камен дял. Това е изключително красива местност, през която минава Беглишката река и дава водите си на язовирите Голям и Малък Беглик. Природните дадености са предпоставка за развитието на ловен, риболовен,  еко- и селски туризъм, както и за лечение на респираторни заболявания. 
В района на Батак се намират множество хотели, които разполагат и с рехабилитационни центрове.
На пространство от 3600кв.км, което обхваща Баташката планина се простира Баташкият водносилов път. Toй е открит през 1959г. и представлява сложен хидротехнически и енергиен комплекс. В него се събират водите на 150 рекички и потоци. Колосалната водна каскада обхваща  3 голями язовира и 3 ВЕЦ с обща мощност 225 000 киловата. За  повече от 50 г. е произвела милиарди киловатчаса електроенергия и е напоила хиляди декари плодородна земя. 
BЕЦ „Батак” е първата в България подземна ВЕЦ. Язовирите “Батак”, Голям и Малък Беглик, “Широка поляна” и “Тошков чарк” се оформят като основни туристически локализации в Баташкия микрорайон, разположени от север на юг и с растяща надморска височина. Те са предпочитано място за запалени рибари.

Природно наследство
На север от Батак се намира язовир “Батак”, който събира 310 млн.куб.м вода. Язовирът е дълъг 17 км и е широк 4км. На територията на общината са изградени още 4 язовира –  Голям и Малък Беглик, Широка поляна и Тошков чарк. Общият капацитет на язовирите е над 8 млрд. куб.м.
Много са възможностите за краткотрайни излети в околностите на Батак през топлите дни на годината – язовирите Голям Беглик и Беглика, местността Широка поляна. Туристически маршрути могат да се организират до местностите Дженевра, Беглика, Петрово бърдо, до пещерата ”Снежанка” и Фотинския водопад. Ценителите на старини имат възможността да разгледат останките от тракийски, римски, византийски и славянски крепости, могили, мостове и други интересни археологически обекти в района. В околностите на Батак има 12 действащи параклиса.
                                                                                       Язовир "Батак". Фото-архив ИМ-Батак, Фото: Петър Пейчинов
Природно наследство
В  Баташка планина са разположени 2 биосферни резервата – Дупката и Беглика с обща площ 2653ха. Под егидата на ЮНЕСКО е резерватът “ДУПКАТА”. Те са природни феномени от национално и световно значение на растителни и животински видове.
Обособени са 10 защитени местности с обща площ 1850.4ха. Най-голяма е Баташки Снежник – 1054ха.
Природните дадености (ненарушената природна среда, разнообразен ландшафт, наличието на резервати, природни забележителности, водни ресурси, разнообразна флора и фауна) и самото местоположение на Батак са идеални условия за развитие на туризма във всичките му форми, както и за зимни и водни спортове. 


Природна забележителност: Фотински водопади
Фото-архив ИМ- Батак. Фото: Петър Пейчинов
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg