Народни песни от Батак

"/>
Провикнал се

Провикнал се зелен здравец
от гора зелена, лельо:
Няма цвете по-убаво
от мене, лельо.
Де го дочу ран босилек
в градина, в градина, лельо:
Няма цвете по-убаво
от мене, от мене, лельо.
Де го дочу игликата
от поле, от поле, лельо:
Няма цвете по-убаво 
от мене, от мене, лельо...

Народна песен от Батак

"/>
ТИ ЛЕКО ИГРАЙ, МОМЕ ЛЕ

Ти леко играй, моме ле,
Праф да не дигаш, моме ле,
Да не напрашиш, моме ле,
момци московци, моме ле...

Народна песен от Батак
"/>
У РАДИНИ ОГЪНЬ ГУРИ

У Радини огънь гури,
огънь гури, борнъ свети.
Дали Рада угудия,
или Рада ужения?
Ниту Рада угудия,
ниту Рада ужения.
Майка Рада ситно плела,
ситно плела, люту клела:
-Мари, Радо, бяла Радо,
опустели ситни плитки
ут ляво рамо до дясно! 

Народна песен от Батак
"/>
ОЙ,ЯНО,ЯНО,УБАВА ЯНО

Поискал Еньо убава Яна
от мъненинки дор до големи.
Га станал Еню за сгодяване,
па е отишъл във друго село,
за друга мома, за по-убава.
Де го дочула убава Яна,
та й остана жално и мъчно,
па стана Яна, та ми отиде,
пу циганките, пу залагалки,
та ми изпита билки корене.
Та ми залежа убави Еню,
та ми залежа девет години.
Убава Яна платно тъчеше,
скрипълци дрънкат, сувалки тропкат,
убава Яна песен пееше:
„Да знае Еню и да познае
кога е лъгал малките моми
от мъненки дор до големи.”
Де я дочула Енюва майка,
тя си на Яна вели, говори:
- Ой, Яно, Яно, убава снахо,
разтури, Яно, Еню магии,
като стане Еню, тебе ша земе.-
А Яна си й вели, говори:
-Туй що се прави, не се разтуря,
туй що се дума, не се завръща.
Да знае Еню и да познае
кога е лъгал малките моми.

Народна песен от Батак
"/>
ЧУЛИ СА, БРАЛИ ЯГОДИ

Чули са, брали ягоди
и прифтасали малини.
Сички щат ора да идат,
ягоди да си наберат.
Калина иска да иде
ягоди да си набере.
Калина иска да иде,
а майка й я не пуска.
-Седи си, щерко, не оди,
чи ми си скоро сгодена,
чи ми си скоро сгодена,
сгодена и неженена.

Народна песен от Батак
"/>
ЗАПРЕТНИ, ВЕЛО МОМЕ

Запретни, Вело моме, хей, моме,
запрнетни бели ръкаве,
замеси, Вело моме, хей моме,
замеси бяла погача,
разточи вита баница,
заколи, Вело моме, хей, моме,
заколи девет кокошки,
наточи, Вело моме, хей, моме,
наточи вино червено!
Ще дойдат, Вело моме, хей, моме,
ще дойдат, Вело, комити!

Народна песен от Батак

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg