ИЗДАНИЯ НА МУЗЕЯ

Издания на музея
Известия на Исторически музей- Батак, том IV, Юбилеен сборник 
Посвещава се на 140 години Априлска епопея- Батак и 60-години организирано музейно дело в Батак.

Цена: 14,00 лева
Издания на музея
Новото издание на ИМ-Батак на книгата "История на въстанието в Батак 1876г." на автора Йордан Венедиков вече е налично в информационния център на музея в Батак.
Преиздаването на книгата се посвещава на 140 години Априлска епопея –Батак 
и 60 години организирано музейно дело в Батак.
Книгата е добре позната през ХХ век, но превърнала се отдавна в библиографска рядкост, все по-често се търси от хилядитепосетители на Исторически музей-Батак, от любителите на историческото четиво, от изследователите на миналите времена и културното ни наследство.
Запазвайки езика на автора максимално близко до първообраза на текста, за улеснение и по-голяма яснота, архаичният правопис е осъвременен, а редакторските бележки внасят уточнения по съвременното научно състояние на някои от третираните от автора въпроси, доизясняват отделни текстове, изправят погрешни дати, имена на споменати селища и пр..
Мотивът за осъвремененото издание на изследователския труд на историкът Йордан Венедиков е да дадем възможност на съвременния читател да се запознае с историята на организацията, хода и потушаването на въстанието на българите най-вече в ІV-ти революционен окръг и в Батак. Книгата дава възможност на съвременника ни сам да намери отговор на въпросите: Мит ли са кланетата в Батак? Защо Батак е Голготата на Априлското въстание 1876г.–сочено за връх в национално-освободителното движение на българите? Защо, за повече от век, Батак стана символ на трагедията на българите, чийто порив за свобода е жестоко смазан от една деспотична държава? Защо именно в Батак е събрана духовната сила на един цял народ, доказал на света що е воля за свобода ?

Цена: 15,00 лева
Издания на музея
Първото издание на "История на Батак" е изчерпано отдавна. Така че настоящото второ преработено и допълнено издание беше повече от необходимо.
Исторически музей-Батак, като научна и културна организация професионално и морално отговорна за съхранението на историческата памет, посвещава това издание на бележитата 140-годишнина от Априлското въстание в Батак, 1876 г..

Цена: 12,00 лева
Издания на музея
Историческият очерк „Въстанието и клането в Батак” е отпечатан за пръв път през 1892 г. в Пловдив. 
Кой е автора на историческия очерк? 
Ангел Горанов е роден през 1858 г. и е потомък на видния баташки Хаджигорев род. Баща му Петър Горанов (1829-1925) е Главен воевода на въстанието в Батак през Април 1876г. Майката –Марга Горанова, е дъщеря на известния и уважаван в селището Ангел Кавлаков, който загива трагично с цялото си семейство в м. Беглишките хармани в дните на Баташкото клане.
През 1876 г. Ангел П. Горанов е ученик в VІ клас на Пловдивското мъжко училище. На паметното заседание в ноща на 21 срещу 22 април 1876г. – нощта, в която Батак въстава, е избран Военен революционен съвет. Длъжността секретар при съвета е възложена на младия Ангел Петров Горанов. Той наистина е очевидец на събитията , а до известна степен – и участник в тях. След Освобождението А. Горанов заема постове в администрацията и съдебната система, занимава се с политическа дейност и журналистика. Автор е на един от първите български романи „Жертви на предразсъдъка”, както и на учебници. Насърчаван и подпомаган от бележития възрожденец, колос в книгоиздаването и културния живот на Пловдив - Драган Манчов (родом от Батак), Ангел Горанов издава книгата си в Пловдив под псевдонима Бойчо. 
Книгата на Бойчо се търси и до днес от хилядите посетители на Исторически музей-Батак, от любителите на историческата литература за българското Възраждане. Посветена на паметно събитие, написана с непринудена простота, събрала в богата и жива картина история, поминък, бит, нрави, обичаи и душевност, възторга от свободата и ужаса на геноцида, книгата на Бойчо си остава свидетелство, че свободата на България се ражда през кръв и пожари. 
Приложеният откъс е текст, подготвен по изданието: Бойчо. Въстанието и клането в Батак (исторически очерк), Пловдив, 2007г. © съвременна редакция — Православна беседа, по едноименното издание, Пловдив 1892 г. — фототипно издаден от «Културно-просветно сдружение „Възраждане на град Батак“» и Университетско издателство «Св. Климент Охридски», София. 1991.
За улеснение и по-голяма яснота архаичният правопис бе осъвременен, а редакторските бележки внасят уточнения по съвременното научно състояние на някои от третираните от автора въпроси, доизяснявайки отделни текстове и пр.

Цена: 10,00 лева
Издания на музея
Заявеният читателски интерес мотивира авторският колектив да ускори издаването на Том ІІІ на сборника „Историческото богатство на община Батак”-Известия на ИМ-Батак.
Сборникът включва научни статии и съобщения от всички изследователски направления в музея: Археология , История, Етнография, Нова и най-нова история. Читателят научава за образователните програми на музея и събитията от Традиционния месец на КИН, организиран ежегодно от ИМ-Батак. Желанието на авторският колектив е чрез сборника да стане достояние на обществото трудът на поколения музейни работници, български и чуждестранни специалисти и сътрудници на музея, изследвали и изследващи богатото културно-историческо наследство в община Батак.

Цена: 10,00 лева
Издания на музея
През месец август 2008 г., излезе от печат Сборника „Историческото богатство на община Батак” - Известия на ИМ-Батак, том ІІ, включващ в съдържанието си научни статии и съобщения от всички изследователски направления в музея: Археология и нумизматика, История, Етнография, Нова и най-нова история. В справочния раздел може да се намери отговор на най-често задаваните въпроси от нашата музейна публика, от ученици и учители, научни работници и пр. Читателят научава за образователните програми на музея и събитията от Традиционния месец на КИН , организиран ежегодно от ИМ-Батак.

Изчерпан!Издания на музея
През 2006г. излезе от печат Сборника „Историческото богатство на община Батак” том І , издание на Исторически музей-Батак. Замислен като юбилеен, посветен на две паметни за България и Батак събития: 
130 –годишнината от Априлската епопея 1876 и 50-годишния юбилей на Исторически музей – Батак, този сборник положи началото на поредицата Годишни известия на Исторически музей –Батак. В съдържанието му ще откриете теми , будещи непреходно научния интерес и станали предмет на многогодишни издирвания и изследвания в музея. Желанието на колектива на музея в Батак е чрез сборника да стане достояние на обществото трудът на поколения музейни работници, български и чуждестранни специалисти и сътрудници на музея, изследвали и изследващи богатото културно-историческо наследство в общината.

Изчерпан!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg