Тарифа за таксите и услугите

На основание Решение № 201/31.01.2013г. на Общински съвет- Батак, 

закупеният билет е обходен за всички постоянни и временни експозиции 

в музейния комплекс:

 

·  Исторически музей- Батак

·  Балинова къща- етнографска експозиция

·  Шарова къща- музейна галерия „Борис Шаров”

 

              ТАКСА ВХОД:

 

       ВЪЗРАСТНИ                                                                3,00 лв.

        УЧАЩИ                                                                      2,00 лв.

        ПЕНСИОНЕРИ                                                             2,00 лв.

        ТРИЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО/с едно учащо дете/              7,00 лв.

        ЧЕТИРИЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО/с две учащи деца/         9,00 лв.

 

            Безплатно посещение за:

·           деца до 7 години

·           хора с увреждания

·           деца от социални домове

.           сряда - безплатно посещение на музейния комплекс

 

           ТАКСА БЕСЕДИ в следните обекти:

           Исторически музей- Батак, църква "Света Неделя", Балинова къща, Шарова къща            

           На български език в един обект                                     4,00 лв.

           На руски и на английски език в един обект                    6,00 лв.

           Беседа в целия комплекс и в църква "Света Неделя":

           на български език                                                         12,00 лв.

           на руски и английски език                                             18,00 лв.

 

   Извънредно отваряне на експозициите извън регламентираното работно време- само след предварителна заявка-10,00лв., плюс таксите за входни билети и беседи.

Исторически музей-Батак извършва платени услуги:

·    Заверка на препис-извлечение на документи от основния, научно-спомагателния и библиотечния фонд; 

·    Електронни и на хартия копия на снимки от фонда;

·    Справки с АКБ и фондовете на музея,  исторически справки, рецензии, специализирана консултация и др.

с предварителна писмена заявка и платени такси

   За възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и в предмети с търговско предназначение, както и за фотографско и видео заснемане на музейни експозиции или части от тях- се прилага възмезден договор с музея по реда на чл.17 и чл.20 от наредба № Н-00-05/08.06.2010г. и чл.178 и чл.179 от ЗКН.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg