ТАРИФИ ЗА ТАКСИТЕ И УСЛУГИТЕ


Заповядайте в Исторически музей- Батак!

Таксите при нас са следните:

Такса „ВХОД” за всички музейни експозиции- Исторически музей- Батак, Балинова къща и Шарова къща:


Възрастни                                                                            4,00 лв.

Учащи и пенсионери                                                          2,00 лв.

3- членно семейство  /с 1 учащо дете/                              9,00 лв.

4- членно семейство  /с 2 учащи деца/                            11,00 лв.

Безплатно посещение:

деца до 7 години

хора с увреждания

деца от социални домове

 

Ако желаете да разгледате само музея, таксата „ВХОД” за възрастни е 3,00 лева, 

а за учащи и пенсионери- 2,00 лева.

Решите ли да се запознаете само с бит, традиции, обичаи, носии, празници на батачани- таксата „ВХОД” 

в Балинова къща е 2,00 лева за възрастни и 1,00 лев за учащи и пенсионери.

 

Безплатно посещение в Исторически музей- Батак- всяка втора и четвърта сряда в месеца.

Безплатно посещение в Балинова къща- всяка първа, трета и пета сряда в месеца.

 

ТАКСИ БЕСЕДИ:

 

Обзорна беседа на български език                        10,00 лв.

Обзорна беседа на чужд език                                 15,00 лв.

Специализирана беседа на български език           5,00 лв.

Специализирана беседа на чужд език                     7,00 лв.

Образователна беседа на български език                10,00 лв.

Образователна беседа на чужд език                         15,00 лв.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg