ПРОЕКТИ

2014 г.
Проекти

В полза на цялото общество и през 2014 година продължи успешното сътрудничество между Исторически музей-Батак и Агенция за хората с увреждания /АХУ/ в осигуряването на достъпна архитектурна среда в сградата на музея за хора в неравностойно положение. 
За втори път АХУ подкрепи финансово наше проектно предложение, целящо надграждане и допълнение на проекта от 2012 година.Този път целта беше да се осигури достъп на лицата с увреждания, ползващи инвалидни колички до подземния етаж на музея- Криптата. 
С това цялостно решение осигуряваме пълен достъп до всички етажи на музея и разположените там експозиции.
Реализираният проект „ Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез монтаж на транспортна платформа на вътрешно стълбище на ИМ-Батак” е на стойност 23 250 лв. 

Благодарим на Агенцията за хора с увреждания за моралната и финансова подкрепа. 
Благодарим и на „Викра лифт” ЕООД за коректното партньорство и професионализъм при реализирането на проекта.


2013 г.
Проекти
Памет и креативност

Обща цел на проекта: Развитие и обогатяване на дейността на съществуващия музеен информационен център в Исторически музей- Батак и предлаганите в него „Образователни програми за малки и големи” чрез използване на атрактивни и креативни методи- мултимедийни презентации и продукти, образователни филми, детски арт ателиета, разпространяване на научни и научно-популярни издания на музея и др. Подобряване комуникацията на културния институт със съвременната музейна публика, в изпълнение на една от основните дейности на музея: опазване и представяне на културното и природно наследство в община Батак и региона с образователни и естетически цели.

Благодарим на МИРГ "Високи Западни Родопи- Батак, Девин, Доспат" за партньорството и коректността при реализирането на проекта. 

Благодарим на Държавен фонд "Земеделие" за финансовата подкрепа.

2012 г.
Проекти
Адаптирана среда в Исторически музей- Батак

Приоритет на Исторически музей- Батак е осигуряване на безопасна и достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания. Реализирахме проект, „Осигуряване на достъпна среда в Исторически музей-Батак”, финансиран от Агенцията за хората с увреждания за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение. Бяха осъществени мерки за осигуряване на свободен достъп до експозициите на музея за хората с намалена подвижност и в частност за хора с двигателни затруднения в инвалидни колички, чрез модерни платформени подемници. 

Благодарим на Агенцията за хора с увреждания за моралната и финансова подкрепа. 
Благодарим и на „Викра лифт” ЕООД за коректното партньорство и професионализъм при реализирането на проекта. Влезте във фейсбук профила си, за да разгледате целия албум. Кликнете снимката за връзка.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg