Културен календар

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-БАТАК

КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР  2017г.

 

    Месец-2017 г.

Временни експозиции в Музеен информационен център (фоайе на ИМ-Батак)

Временни експозиции в Музейна изложбена зала „Борис Шаров”, Шарова къща

Образователни програми :

СЪБИТИЯ:

Януари

Продължава …

 

Фотодокументална изложба от Научния архив на ИМ-Батак  на тема:

 

60 години организирано музейно дело в Батак

Продължава ….

 

 Изложба  живопис  от фонда на Исторически музей- Батак

 „Съкровище от багри”

 

 

Февруари

РИМ „Стою Шишков” Смолян гостува с 

Фотодокументална изложба

„ Българската държавност. Граници и символи”

Изложба  живопис  от фонда на Исторически музей- Батак

 „Съкровище от багри”

 

 

 

Март

РИМ „Стою Шишков” Смолян гостува с 

Фотодокументална изложба

„ Българската държавност. Граници и символи”

Изложба  живопис  от фонда на Исторически музей- Батак

 „Съкровище от багри”

 

3 март –Национален празник на РБългария

Ден на отворени врати за посещение на музейния комплекс

Април

 РИМ „Стою Шишков” Смолян гостува с 

Фотодокументална изложба

„ Българската държавност. Граници и символи”

Изложба  живопис  от фонда на Исторически музей- Батак

 „Съкровище от багри”

 

 

Май

ИМ-Батак представя фотодокументална изложба, посветена на 100 години от рождението на проф.Янко Янев-забележителен учен и краевед, почетен гражданин на град Батак

Изложба  живопис  от фонда на Исторически музей- Батак

 „Съкровище от багри”

 

141 години Априлска епопея Батак

 

Традиционно литийно шествие поклонение

по паметните места от Април 1876г.

17 май- Ден на отворени врати за посещение на музейния комплекс

 

24-ти май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Безплатен ден за посещение на музейния комплекс

Юни

Съвместна инициатива посветена на 180 години от рождението на Апостола Васил Иванов Кунчев-Левски Национален музей”Васил Левски”-Карлово гостува с

Фотодокументална изложба

„Всичко което съм сторил,

сторих го за Отечеството…”

ИМ-Батак участва в изложбата с книги за Левски от библиотечния фонд на музея

Изложба  живопис  от фонда на Исторически музей- Батак

 „Съкровище от багри”

 

 

Юли

Съвместна инициатива посветена на 180 години от рождението на Апостола Васил Иванов Кунчев-Левски Национален музей”Васил Левски”-Карлово гостува с

Фотодокументална изложба

„Всичко което съм сторил,

сторих го за Отечеството…”

ИМ-Батак участва в изложбата с книги за Левски от библиотечния фонд на музея

Изложба  живопис  от фонда на Исторически музей- Батак

 „Съкровище от багри”

 

 

 

Август

Съвместна инициатива посветена на 180 години от рождението на Апостола Васил Иванов Кунчев-Левски Национален музей”Васил Левски”-Карлово гостува с

Фотодокументална изложба

„Всичко което съм сторил,

сторих го за Отечеството…”

ИМ-Батак участва в изложбата с книги за Левски от библиотечния фонд на музея

Изложба  живопис  от фонда на Исторически музей- Батак

 „Съкровище от багри”

 

 

Септември

Съвместна инициатива посветена на 180 години от рождението на Апостола Васил Иванов Кунчев-Левски Национален музей”Васил Левски”-Карлово гостува с

Фотодокументална изложба

„Всичко което съм сторил,

сторих го за Отечеството…”

ИМ-Батак участва в изложбата с книги за Левски от библиотечния фонд на музея

Изложба  живопис  от фонда на Исторически музей- Батак

 „Съкровище от багри”

 

 

Октомври

 

 

Програма на Дванадесето издание  на традиционен Месец на културно-историческото наследство в община Батак

Ноември

 

 

Програма на Дванадесето издание  на традиционен Месец на културно-историческото наследство в община Батак

Декември

 

 

 


 

Културен календар 2016г.


Месец-2016 г.

Музеен информационен център

Шарова къща


 

Януари

15.01.2016 г. Макгахан и Батак, 140 години по-късно.

Филм и презентация.

Изложба „На ползу роду”

 

 

Февруари

Макгахан и Батак, 140 години по-късно.

Филм и презентация.

Обновяване експозиция зала 2

 

Изложба „На ползу роду

 

 

Март

Макгахан и Батак, 140 години по-късно.

Филм и презентация.

Изложба „Иван Вазов”- гостува Сопот

Откриване на 31.03.2016 г. до 18.05.2016 г.

10.03.2016 г.

Таня Иванова с изложба „Невести под слънчеви лъчи”

 

 

Април

31.03.-18.05.2016 г.

Изложба „Иван Вазов”- гостува Сопот

 

10.04.2016 г.

„Батак- олтар на светлината” художествена изложба  с картини от фонда на музея

 

 

Май

31.03.-18.05.2016 г.

Изложба „Иван Вазов”- гостува Сопот

14-15 май 2016 г.

-Научен форум

-Литийно шествие поклонение

-Награждаване на победителите в конкурса „От Батак съм чичо…”

„Батак- олтар на светлината” художествена изложба  с картини от фонда на музея

 

 

Юни

Изложба „Света Неделя”

23.06.-22.09.2016 г.

„Бързо, точно, срочно” История на пощите

Гостува РЕМ –Пловдив

 

 

Юли

Изложба „Света Неделя”


„Бързо, точно, срочно” История на пощите

Гостува РЕМ –Пловдив

 

 

Август

Изложба „Света Неделя”

„Бързо, точно, срочно” История на пощите

Гостува РЕМ –Пловдив 

 

 

Септември

Изложба „Света Неделя”

 „Бързо, точно, срочно” История на пощите

Гостува РЕМ –Пловдив 

 

 

Октомври

Фодокументална изложба

„60 години музейно дело в гр. Батак”

 

 

 

Ноември

Фотодокументална изложба

„60 години музейно дело в гр. Батак”

 

 

 

Декември

Фотодокументална  изложба

„60 години музейно дело в гр. Батак”

 Коледа в музея

 

 

 

Изложби извън музея:

Гостуване в РИМ-Пазарджик- 22 март – 22 април 2016 г. в изложба „Светини”

Гостуване в РИМ- Враца- 26 май- 2 юни 2016 г.- Ботеви дни

Месец на КИН – 11 издание от 06.10.-06.11.2016 г. –отделна програма

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg