ЕКСПОЗИЦИИ

Експозициите на музея са разгънати в три обекта, разположени в центъра на града.


Мобилни изложби
Музейният информационен център предлага: разходка с беседи в целия музеен комплекс, картички и сувенири, печатни издания на музея и други услуги, свързани с ползването на музейните фондовете.

Мобилни изложби

Исторически музей-Батак–Експозиция на 900 м2. Изложение- богат снимков и документален материал, оригинални експонати от древността, Средновековието, епохата на Възраждането, Априлското въстание 1876г, новата и най-нова българска история.


Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби

Паметна стена с имената на загиналите хиляди мъже, жени и деца от Батак  през Априлската епопея 1876г – Зала 1


Мобилни изложби

Паметна стена с имената на убитите батачани във войните през първата половина на ХХ век- Зала 2


Мобилни изложби
Крипта- паметно място на загиналите жители на Батак в антифашистката съпротива 1941-1944г.
Мобилни изложби

Балинова къща –архитектурна и историческа  културна ценност от епохата на Възраждането. Образец на традиционната баташка архитектура. Уредената в нея експозиция представя традиционната народна култура-бит, поминък, празници, обичаи и обреди на батачани от края на ХІХ и първата половина на ХХ век.

Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби

Шарова Къща- архитектурна и историческа  културна ценност от епохата на Възраждането.

Изложбена зала „Борис Шаров” (1 етаж); музейна библиотека и фондохранилища (2 етаж)

Музейната галерия е утвърдено културно средище, в което се срещат минало и настояще във временни  експозиции, организирани от ИМ-Батак.

Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg