Експозиции

Експозициите на музея са разгънати в три обекта, разположени в центъра на града.


"/>
Музейният информационен център предлага: разходка с беседи в целия музеен комплекс на български, английски и руски език; картички и сувенири, печатни издания на музея и други услуги свързани с ползването на музейните фондовете.
"/>

Исторически музей-Батак–Експозиция на 900 м2. Изложение- богат снимков и документален материал, оригинални експонати от древността, Средновековието, епохата на Възраждането, Априлското въстание 1876г, новата и най-нова българска история.


"/>
"/>
"/>
"/>
"/>
"/>
"/>

Паметна стена с имената на загиналите хиляди мъже, жени и деца от Батак  през Априлската епопея 1876г – Зала 1


"/>

Паметна стена с имената на убитите батачани във войните през първата половина на ХХ век- Зала 2


"/>
Крипта- паметно място на загиналите жители на Батак в антифашистката съпротива 1941-1944г.
"/>

Балинова къща –архитектурна и историческа  културна ценност от епохата на Възраждането. Образец на традиционната баташка архитектура. Уредената в нея експозиция представя традиционната народна култура-бит, поминък, празници, обичаи и обреди на батачани от края на ХІХ и първата половина на ХХ век.

"/>
"/>
"/>
"/>

Шарова Къща- архитектурна и историческа  културна ценност от епохата на Възраждането.

Изложбена зала „Борис Шаров” (1 етаж); музейна библиотека и фондохранилища (2 етаж)

Музейната галерия е утвърдено културно средище, в което се срещат минало и настояще във временни  експозиции, организирани от ИМ-Батак.

"/>
"/>
"/>
"/>
"/>
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg