ЕКСПОЗИЦИИ

Експозициите на музея са разгънати в три обекта, разположени в центъра на града.

Мобилни изложби

Музейният информационен център предлага: разходка с беседи в целия музеен комплекс, картички и сувенири, печатни издания на музея и други услуги, свързани с ползването на музейните фондовете.

Мобилни изложби

Исторически музей-Батак–Експозиция на 900 м2. Изложение- богат снимков и документален материал, оригинални експонати от древността, Средновековието, епохата на Възраждането, Априлското въстание 1876 г., новата и най-нова българска история. 

Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби

Исторически музей-Батак, Зала 1

Паметна стена с имената на загиналите хиляди мъже, жени и деца от Батак  през Априлската епопея 1876 г.

Мобилни изложби

Исторически музей-Батак, Зала 2

Паметна стена с имената на убитите батачани във войните през първата половина на ХХ век.

Мобилни изложби

Крипта - паметно място на загиналите жители на Батак в антифашистката съпротива 1941-1944 г.

Мобилни изложби

Балинова къща –архитектурна и историческа  културна ценност от епохата на Възраждането. Образец на традиционната баташка архитектура. Уредената в нея експозиция представя традиционната народна култура-бит, поминък, празници, обичаи и обреди на батачани от края на ХІХ и първата половина на ХХ век.

Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби

Шарова Къща- архитектурна и историческа  културна ценност от епохата на Възраждането.

Музейна галерия „Борис Шаров” е утвърдено културно средище, в което се срещат минало и настояще във временни  експозиции, организирани от ИМ-Батак.


Мобилни изложби
Мобилни изложби
Мобилни изложби
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg