ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ
Дарители на музея

Благодарим Ви, дарители! 
Благодарим Ви, че ни помагате да съхраним културно- историческото наследство на община Батак!

Приятели, екипът на Исторически музей- Батак искрено благодари на стотиците ни анонимни дарители! 
Средствата, дарени от Вас в двете дарителски каси за второто полугодие на 2015г. са в размер на 2 153 лева. 
Голяма част от събраната сума ще използваме за реставрация и консервация на движимите културни ценности, които съхраняваме. 
С остатъка от средствата ще бъде финансирано издаването на юбилеен сборник, посветен на 140 години Априлска епопея- Батак и 60 години Исторически музей- Батак през 2016г.

Дарители на музея
Екипът на Исторически музей- Батак благодари на Оргахим! Преди дни фирмата дари латекс и бои за освежаване на експозициите ни във връзка с отбелязването на 140 години Априлска епопея- Батак и 60 години Исторически музей- Батак през 2016г.
Дарители на музея
Благодарим на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Сомлян! Дарената от предприятието сума в размер на 2 000 лева ще използваме за издаването на юбилеен сборник, посветен на 140 години Априлска епопея- Батак и 60 години Исторически музей- Батак през 2016г.
Дарители на музея
Пано "Кукерска маска" и Батик
Таня Иванова
Дар за фонда на Исторически музей-Батак
октомври 2011 г.
Дарители на музея
"Монограм на хан Аспарух"
Автор: Павлин Петров
Дар на художествения фонд на Исторически музей - Батак; 10 октомври 2012 г.
Дарители на музея
Картина "БАТАК - Олтар на светлината"
маслени бои, платно
Художник: Снежана Генева
Дар на художествения фонд на Исторически музей - Батак; 1 декември 2010 г.
Дарители на музея
През 2014г. в Музейния информационен център на Исторически музей-Батак гостува художникът Стефан Янев от Батак.
Той дари дари на художествения фонд на Исторически музей-Батак своята творба „ Стари къщи”.
Благодарим Ви, господин Янев! Дареното от Вас ще обогати колекциите във фонда и експозициите на Исторически музей-Батак. Всичко, което музеят съхранява принадлежи на бъдещето .
Дарители на музея
Художникът Хари Нигохосян дари на художествения фонд на Исторически музей-Батак своята прекрасна творба „ Мегдан”.
Благодарим Ви, господин Нигохосян! Дареното от Вас ще обогати колекциите във фонда и експозициите на Исторически музей-Батак. Всичко, което музеят съхранява принадлежи на бъдещето .
Дарители на музея
Иконописецът Атанас Шикеров дари на художествения фонд на Исторически музей-Батак своята прекрасна творба Икона „Света Неделя”.
Благодарим Ви, господин Шикеров! Дареното от Вас ще обогати колекциите във фонда и експозициите на Исторически музей-Батак. Всичко, което музеят съхранява принадлежи на бъдещето .
Дарители на музея
Художникът Константин Анастасов дари на художествения фонд на Исторически музей-Батак своята прекрасна творба „ Спомен”.
Благодарим Ви, господин Анастасов! Дареното от Вас ще обогати колекциите във фонда и експозициите на Исторически музей-Батак. Всичко, което музеят съхранява принадлежи на бъдещето .
БЛАГОДАРИМ, ЧЕ НИ ПОМАГАТЕ ДА СЪХРАНИМ МИНАЛОТО ЗА Б Ъ Д Е Щ Е Т О
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg